PL EN


2018 | 30 |
Article title

Wartości w litewskim językowo-kulturowym obrazie świata: Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Irena Smetoniene, Vertybes lietuvio pasaulevaizdyje [Wartości w litewskim językowym obrazie świata], Vilnius: Akademine leidyba, 2017, 300 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-17
Contributors
References
 • Abramowicz Maciej, Bartmiński Jerzy, Bielińska-Gardziel Iwona (red.), 2012, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 1, Lublin.
 • Ajdačić Dejan, 2015, O vrednostima u srpskom jeziku, Belgrad.
 • Bartmiński Jerzy (red.), 1993, Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Lublin.
 • Bartmiński Jerzy Bartmiński, 2015, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?, [w:] LASiS.
 • Bartmiński Jerzy, 1999, Wody, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, Koncepcja i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, t. I, Kosmos, [cz.] 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin, s. 247–254.
 • Bartmiński Jerzy, Bielińska-Gardziel Iwona, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (red.), 2014, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 2. Wokół europejskiej aksjosfery, Lublin.
 • Bielińska-Gardziel Iwona, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna (red.), 2014, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, Lublin.
 • LASiS – Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1: DOM, red. Jerzy Bartmiński, Iwona BielińskaGardziel, Beata Żywicka, Lublin 2015; t. 3: PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Lublin 2016; t. 5: HONOR, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin 2017.
 • Majer-Baranowska Urszula, 1999, Woda, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych, Koncepcja i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, t. I, Kosmos, [cz.] 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999, s. 153–246.
 • Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, Szadura Joanna, Żywicka Beata (red.), 2018, Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4. Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w programie badań porównawczych, Lublin.
 • SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych, Koncepcja i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, t. I, Kosmos, [cz.] 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin, 1996; [cz.] 2. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999.
 • Szadura Joanna, 1996, Ogień, [w:] Słownik stereotypów i symboli ludowych. Koncepcja i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska, t. I, Kosmos, [cz.] 1, Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin, s. 264–303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2018_30_322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.