PL EN


2018 | 30 |
Article title

Pamięć językiem pisana: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 263 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-17
Contributors
References
 • Assmann Jan, 2015, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Anna Kryczyńska-Pham, wyd. 2, Warszawa.
 • Assorodobraj Nina, 1963, Żywa historia. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze, „Studia Socjologiczne” nr 2, s. 5–45.
 • Bartmiński Jerzy, 2001, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 13–22.
 • Chlebda Wojciech, 2011, Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość, „Etnolingwistyka” 23.
 • Halbwachs Maurice, 1925, Les cadres sociaux de la memoire, Paris.
 • Halbwachs Maurice, 2008, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król. Warszawa.
 • Lawenthal Dalvid, 1985, The Past is a Foreign Country, Cambridge.
 • Le Goff Jacque, 2007, Historia i pamięć, tłum. Anna Gronowska, Joanna Stryjczyk. Warszawa.
 • McLuhan Marshall, 2004, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. Natalia Szczucka, Warszawa.
 • Nora Pierre, 2001, Czas pamięci, tłum. Wiktor Dłuski, „Res Publica Nova”, nr 7, s. 37–43.
 • Pajdzińska Anna, 2007, Pamięć jako wartość, Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartości, Lublin.
 • Pomian Krzysztof, 2006, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin.
 • Proshansky Harold M., 1978, The city and self-identity, „Environment and Behavior” nr 10, s. 147–169.
 • Schmitz Ulrich, 2015, Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie, tłum. Magdalena Makowska, [w:] Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski, Wrocław–Dresden, s. 57–77.
 • Wójcicka Marta, 2014, Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2018_30_331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.