PL EN


2019 | 31 |
Article title

Koncept SANTÉ w języku francuskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano francuski koncept santé [zdrowie] zgodnie z metodologią przyjętą w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów. Autorzy przeanalizowali koncept na podstawie źródeł systemowych (leksykograficznych), ankietowych i tekstowych i zbudowali skróconą definicję kognitywną, zgodnie z którą santé jest stanem lub funkcjonowaniem organizmu albo grupy (czasami również innego żywego organizmu, organizacji, procesu), ma wymiar fizyczny, psychologiczny i/lub intelektualny, jest równowagą. Kiedy ma się santé, nie zauważa się go – człowiek czuje się dobrze. Kiedy nie ma się santé, zauważa się jego brak, który nazywa się chorobą. Santé to siła, możliwość robienia wielu rzeczy, to dobro (bogactwo). By zachować santé, trzeba robić różne rzeczy. Otoczenie wpływa na santé pozytywnie lub negatywnie.We współczesnych francuskich dyskursach publicystycznych santé jest nie tylko wartością indywidualną, lecz również społeczną – zdrowiem zajmują się władze państwowe i nawet organizacje międzynarodowe. Jest dobrem samym w sobie, ale mimo swojej naturalności, nie jest dane raz na zawsze i trzeba się ciągle starać, by je mieć.
EN
The article follows the methodology of the Axiological Lexicon of Slavs and their Neighbours in analysing the French cultural concept of santé ‘health’. The concept has been analysed on the basis of systemic (lexicographic) data, questionnaires, and texts. They propose a shortened cognitive definition, where santé is defined as a state or the functioning of an organism or a group (sometimes also another living organism, organisation, or process); it has a physical, psychological, and/or intellectual dimension; it is an equilibrium. When one has santé, it is not noticed: a person feels well. However, its absence is noticed, when one becomes ill. Santé is strength, goodness (wealth), the possibility of doing many things. In order to maintain santé, one must do many things. The environment can have a positive and negative effect on it.In contemporary French journalistic discourse santé is not only an individual but also a social value: health is in the field of interest of state authorities and international organisations. It is a good in its own right but although it is natural, it is not given once and for all: one must make an effort to have it.
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
Contributors
References
  • Contandriopoulus André-Pierre, 2006, Eléments pour une «topographie» du concept de santé, „Ruptures, revue transdisciplinaire en santé”, vol. 11, n° 1, pp. 86--99.
  • Cousteaux Anne-Sophie, 2010, Représentations de la santé et cycle de vie. De la recherche du bien-être au maintien des capacités. Consulté à http://www.sciencespo. fr/osc/sites/sciencespo.fr.osc/files/ nd201001.pdf consulté le 1/02/2017.
  • Herzlich Claudine, 2005, Santé et maladie. Analyse d’une représentation sociale, Paris: Edition de l’EHESS.
  • Jeoffrion Christine, 2009, Santé et représentations sociales: une étude «multi-objets» auprès de professionnels de santé et non-professionnels de santé, „Les cahiers Internationaux de Psychologie sociale”, pp. 73--115.
  • Rauch André, 1985, Histoire de la santé, Paris: PUF.
  • Skibińska Elżbieta, Viviand Aline, 2015, DOM à la française: w poszukiwaniu pojęcia bazowego, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Jerzy Bartmiński, t. 1. Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, s. 373--399.
  • Tremblay Marc-Adélard, 1982, Anthropologie de la santé en tant que représentation, consulté àhttp://classiques.uqac.ca/contemporains/tremblaymarcadelard/ anthropologiesanterepresentation/anthropologiesante.html, le 1/02/2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.