PL EN


2019 | 31 |
Article title

Внутренняя форма слова и ее реализация в древних славянских текстах

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
 W artykule dokonano analizy udziału wewnętrznej formy słowa w tworzeniu tekstu, a mianowicie zbadano kwestię, czy pamięć historyczna słowa wywiera wpływ na powstanie tekstu, łącząc jego poszczególne fragmenty. Rozpatrywana jest przezroczysta motywacja słowa, która bierze udział w tworzeniu konstrukcji zwanej figura etymologica, oraz motywacja deetymologizowana tworząca związki różnego rodzaju wewnątrz przestrzeni tekstowej. Badania przeprowadzono na bazie tekstów starosłowiańskich i cerkiewnosłowiańskich.
EN
The article presents an analysis of how the word’s internal form participates in the construction of text, specifically of whether its historical memory joins elements of text.In focus is the transparent motivation of the word, which participates in the emergence of the figura etymologica construction, as well as de-etymologized motivation that serves to establish links within the textual space. The study was conducted on the basis of Old Slavic and Church Slavonic texts.
PL
W artykule dokonano analizy udziału wewnętrznej formy słowa w tworzeniu tekstu, a mianowicie zbadano kwestię, czy pamięć historyczna słowa wywiera wpływ na powstanie tekstu, łącząc jego poszczególne fragmenty. Rozpatrywana jest przezroczysta motywacja słowa, która bierze udział w tworzeniu konstrukcji zwanej figura etymologica, oraz motywacja deetymologizowana tworząca związki różnego rodzaju wewnątrz przestrzeni tekstowej. Badania przeprowadzono na bazie tekstów starosłowiańskich i cerkiewnosłowiańskich.
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
Contributors
References
 • Âkobson Roman, 1985, Izbrannye paboty, Moskva.
 • Alekseev Anatolij A., 1999, Tekstologiâ slavânskoj Biblii, Köln; Weimar; Wien; Böhlau; Sankt-Peterburg.
 • Baudoin de Courtenay Jan Niecisław Ignacy, 1990, Dzieła wybrane, t. 4, Warszawa.
 • Brown Francis, Driver Samuel R., Briggs Charles A., 1907, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Based on the Lexicon of William Gesenius, Oxford.
 • Fasmer Maks, 1987a, Ètimologičeskij slovar′ russkogo âzyka, t. 3, Moskva.
 • Fasmer Maks, 1987b, Ètimologičeskij slovar′ russkogo âzyka, t. 4, Moskva.
 • Martynov Viktor V., 1962, Iz slavânskih ètimologij. 3. gněvъ, [v:] Ètimologičeskie issledovaniâ po russkomu âzyku, vyp. 2, red. Petr C. Kuznecov, Moskva, s. 55-57.
 • Merkulova Valentina A., 1978, Russkie ètimologii [v:] Ètimologiâ 1976, red. Oleg N. Trubačev, Moskva, s. 91-101.
 • Ondruš Šimon, 1959, K etymologickému výkladu indoeurpskych promenovani strachu, “Jazykovedny časopis”, 1, roč. X, s. 15.
 • Otkupŝikov Ûrij V., 1986, Dialektnyj material i ètimologiâ, [v:] Ètimologiâ 1984, red. Oleg N. Trubačev, Moskva, s. 191-197.
 • Pokorny Julius, 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, bd. 1, Bern.
 • Potebnâ Aleksandr A., 1976, Èstetika i poètika, Moskva.
 • Sławski Franciszek, 1993, Prasłowiańskie *gněvъ (uwagi metodyczne), [в:] Philologia slavica: K 70-letiû akad. N. I. Tolstogo, red. Vladimir N. Toporov i dr., Moskva, s. 114-124.
 • Šuster-Ševc Hajnc (Ginc), 1992, Slavânskie protezy v slučaâh ziâniâ… [v:] Ètimologiâ 1988-1990, red. Oleg N. Trubačev, Moskva, s. 88-97.
 • Trubačev Oleg N., 1992, Ètnogenez slavân i indoevropejskaâ problema, [v:] Ètimologiâ 1988-1990, red. Oleg N. Trubačev, Moskva, s. 12-28.
 • Vejsman Aleksandr L., 1899, Grečesko-russkij slovar′, Sankt-Peterburg.
 • Zaliznâk Andrej A., 2004, „Slovo o polku Igoreve”: Vzglâd lingvista, Moskva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.