PL EN


2019 | 31 |
Article title

Badania etnolingwistyczne a przekład poezji: Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym, Kraków: Universitas, 2018, 225 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
Contributors
References
 • Barańczak Stanisław, 2001, Użycie języka w poezji: zwięzłość i wieloznaczność, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 147-153.
 • Bartmiński Jerzy, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Bartmiński Jerzy, 2009, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, London and Oakville.
 • Głaz Adam, 2015, Przekład tekstu – przekład pojęć – przekład kultur(y), [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. Stanisława NiebrzegowskaBartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin, s. 59-71.
 • LASiS – Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 1. DOM, red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin, 2015; t. 2. Europa, red. Wojciech Chlebda, Lublin-Opole 2018; t. 3. PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2016; t. 4. Wolność, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Lublin-Warszawa 2019; t. 5. Honor, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin 2017.
 • Pajdzińska Anna, 2013, The Linguistic Worldview and Literature, [w:] The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, red. Adam Głaz, David S. Danaher, Przemysław Łozowski, London, s. 41-59.
 • Pieciul-Karmińska Eliza, 2007, Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, Poznań.
 • SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska(-Bartmińska), t. 1. Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, cz. 2: Ziemia, woda, podziemnie, Lublin 1999, cz. 3: Meteorologia, Lublin 2012, cz. 4: Świat, światło, metale, Lublin 2012; t. 2. Rośliny, cz. 1: Zboża, Lublin 2017, cz. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018.
 • Szymborska Wisława, 1962, Sól, Warszawa.
 • Szymborska Wisława, 2002, Chwila/Moment, Kraków.
 • Święch Jerzy, 2015, Tłumacz i jego działania na tekście, [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin, s. 9-43.
 • Tabakowska Elżbieta, 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. Agnieszka Pokojska, Kraków [wyd. oryg. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation, Tübingen].
 • Tokarski Ryszard, 2013, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.