PL EN


2019 | 31 |
Article title

Językoznawstwo kognitywne w służbie słowotwórstwa współczesnej polszczyzny: Krystyna Waszakowa, Kognitywnokomunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 230 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
References
 • Dirven René, Verspoor Marjoilijn, 1998, Cognitive Explorations of Language and Linguistics, John Benjamins Publishing.
 • Fauconnier Gilles, Turner Mark, 1998, Conceptual Integration Networks, „Cognitive Science” 22 (2), s. 133--187.
 • Fauconnier Gilles, Turner Mark, 2002, The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York.
 • Grzegorczykowa Renata, 2000, Współczesne kognitywistyczne ujęcia znaczenia a koncepcja języka Witolda Doroszewskiego, „Poradnik Językowy” z. 1, s. 8--13.
 • Kardela Henryk, 2006, (Nie)podobieństwo w morfologii: amalgamaty kognitywne, [w:] Kognitywistyka 2. Podobieństwo, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, Lublin, s. 195--210.
 • Kardela Henryk, 2014, Blends, Acronyms and Nonce Words: A Cognitive Grammar Account, [w:] From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz, red. Alicja Witalisz, Frankfurt am Main, s. 129-145.
 • Kemmer Suzanne, 2003, Schemas and Lexical Blends, [w:] Motivation in Language: Studies in Honor of Günter Radden, red. Cuyckens Hubert, Berg Thomas, Dirven René, Panther Klaus-Uwe, Amsterdam/Philadelphia, s. 69-95.
 • Lakoff George, Johnson Mark, 1980, Metaphors we live by, Chicago.
 • Langacker Ronald W., 1987, Foundations of Cognitive Grammar (vol. 1). Theoretical Prerequisites, Stanford.
 • Langacker Ronald W., 1988, A Usage-Based Model, [w:] Topics in Cognitive Linguistics, red. Brygida Rudzka-Ostyn, Amsterdam, s. 127--165.
 • Langacker Ronald W., 2001, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin.
 • Langacker Ronald W., 2008, Cognitive Grammar. A Basic Introduction, Oxford University Press.
 • Libura Agnieszka, 2010, Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.