PL EN


2019 | 31 |
Article title

O liczeniu, mierzeniu i ocenianiu ilości – we współczesnej polszczyźnie: Marta Nowosad-Bakalarczyk, Kategoria ilości i jej wykładniki we współczesnej polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, 360 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
Contributors
References
  • Adamowski Jan, 1999, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin.
  • Bartmiński Jerzy, 2010, Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego operacjonalizacji, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki, Poznań, s. 155-178.
  • Bednarek Adam, 1994, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Toruń.
  • Bogusławski Andrzej, 1973, Nazwy pospolite przedmiotów konkretnych i niektóre właściwości ich form liczbowych i połączeń z liczebnikiem w języku polskim, [w:] Liczba, ilość, miara. Materiały z konferencji naukowej w Jadwisinie, 11-13 maja 1972 r., red. Zuzanna Topolińska, Maciej Grochowski, Wrocław, s. 7-35.
  • Majer-Baranowska Urszula, 2005, Podmiot w języku czy język w podmiocie?, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd polonistów. Kraków, 22-15 września 2004, t. 1, red. Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Z. Makowiecki, Ryszard Nycz, Kraków, s. 253-266.
  • Myśliwski Wiesław, 2006, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków.
  • Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława 2014, Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem artykułów w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona BielińskaGardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin, s. 71-102.
  • Nowosad-Bakalarczyk Marta, 2009, Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Lublin.
  • Szadura Joanna, 2017, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin.
  • Wierzbicka Anna, 1988, The Semantics of Grammar, Amsterdam-Philadelphia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.