PL EN


2019 | 31 |
Article title

Opisać czas: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 438 s.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-11
Contributors
References
  • Augustyn św., 1994, Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak, Kraków.
  • Bartmiński Jerzy, 2001, O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. Stanisław Dubisz, Stanisław Gajda, Warszawa, s. 27-53.
  • Bartmiński Jerzy, 2010, Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego operacjonalizacji, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki, Poznań, s. 155-178.
  • Newton-Smith William Herbert, 1980, The Structure of Time (International Library of Philosophy), London.
  • Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława 2014, Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem artykułów w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, cz. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin, s. 71-102.
  • Rejter Artur, 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.
  • Tempczyk Michał, 2001, Skale czasu układów nieliniowych, [w:] Czas…, red. Michał Heller, Janusz Mączka, Kraków; [również w:] „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” XXVIII-XXIX/2001, s. 25-32 – http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/028/ zfn02802903Tempczyk.pdf, dostęp: 21.02.2019.
  • Wierzbicka Anna, 1988, The Semantics of Grammar, Amsterdam-Philadelphia.
  • Wierzbicka Anna, 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. Jerzy Bartmiński, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2019_31_313
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.