PL EN


2014 | 69 |
Article title

Zagadnienia aprowizacji ludności województwa wrocławskiego z perspektywy starostwa kamiennogórskiego w latach 1945–1947

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu problemów mających miejsce po II wojnie światowej ważne były sprawy zaopatrzenia, którymi zajmowali się przedstawiciele polskiej administracji ogólnej, a szczególnie referat aprowizacji. Brak żywności powodowało wiele czynników, m.in. słabe uprawy rolne. Aby zapewnić aprowizację mieszkańcom, wprowadzono kartki żywnościowe, które zostały podzielone na kategorie, do których przypisano odpowiednie grupy społeczne i odpowiednią ilość żywności. Podział na kategorie dotyczył głównie mieszkańców miast. Mieszkańcy wsi, którzy posiadali gospodarstwa, byli zobowiązani do dostarczania tzw. świadczeń rzeczowych, nazywanych w czasie wojny kontyngentami. Wymiana żywności odbywała się w czasie publicznych spędów bydła. Korzystano również z formy zewnętrznej, tzw. paczek UNRRA, które stawały się substytutami zamiennymi kartek żywnościowych. Na przełomie 1946 i 1947 r. na ziemiach zachodnich odbyło się też jednorazowe świadczenie, tzw. danina narodowa. Pomoc wewnętrzna i zewnętrzna w aprowizacji mieszkańców zaowocowała niewielką poprawą jakości życia. Należało jednak opracować kolejne plany poprawy zaopatrzenia w żywność, pierwszym z nich był plan 3-letni.
EN
The problem of people messing in fundamental groceries after World War II was one of the major concerns of Polish general administration. This was due to various factors, including lack of agricultural crops. To ensure the provision of food supplies office paper in district offices was separating food stamps to the urban population engaged in the administration or industry. Food stamps were divided into categories, to which is assigned the right amount of food. The rural population was supplied by means of the so-called benefits in kind, called a tariff war. The exchange of food held at slaughter public three times a year. The form of external assistance was called UNRRA packages that have become a substitute for replacement food stamps. Between 1946 and 1947 the Recovered Territories held a so-called one-time benefit national tribute to the equivalent in cash. Internal and external assistance resulted in improved quality of life, however, was to be developed further assistance plans, the first of which was a Three-Year Plan.
Year
Volume
69
Physical description
Dates
published
2014
online
2016-10-25
Contributors
References
 • Źródła
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, sygn. 71, 109, 173, 180, 181, 185, 188, 189.
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Powiatowa Rada Narodowa w Kamiennej Górze, sygn. 99.
 • Danina Narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, „Naprzód Dolnośląski”, 15 listopada 1946, nr 230.
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 1939.
 • Jak używać soków UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 14–15 lipca 1946, nr 127.
 • Komunikat o przydziałach paczek UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 3–4 maja 1946, nr 70.
 • Kto otrzyma paczki żywnościowe UNRRA, „Pionier”, 17 kwietnia 1946, nr 91.
 • Ostatnia strona, „Słowo Polskie”, 13 listopada 1946, nr 13.
 • Pod znakiem dorsza i łososia. Wcale nie dziwne historie z paczkami cioci UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 28 maja 1946, nr 89.
 • Powiatowa Rada Narodowa w Kamiennej Górze.
 • PPR żąda zniesienia świadczeń rzeczowych, „Trybuna Dolnośląska”, 6 czerwca 1946, nr 94.
 • Przydziały paczek UNRRA, „Pionier”, 4 maja 1946, nr 104.
 • Soki UNRRA nadchodzą „Pionier”, 23 maja 1946, nr 120.
 • UNRRA dla najmłodszych, „Pionier”, 7 maja 1946, nr 106.
 • Wywiad Marcina Mellera z Marcinem Zarembą, Czas strachu, „Newsweek. Historia” 2012, nr 4.
 • Z pobytu gen. Dyrektora UNRRA w Warszawie, „Trybuna Dolnośląska”, 26 kwietnia 1947, nr 96.
 • Opracowania
 • Bertisch R., Materiały do dziejów organizacji osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1946, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1956, nr 3.
 • Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1985, Warszawa 1988.
 • Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010.
 • Kania W., Z pionierskich lat 1945–8, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1952, nr 1–2.
 • Paliński E., Organizacja i formy działania opieki społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1946, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1967, nr 1–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2014_69_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.