PL EN


2015 | 70 |
Article title

Z rozważań nad wiejskim budownictwem, czyli szlachecki (ziemiański) dwór widziany oczami Karola Martina

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst źródłowy, zaczerpnięty z Kalendarza Astronomiczno-Gospodarskiego Jana Jaworskiego (1860), jest opisem modelowego zespołu majątkowego złożonego z domu mieszkalnego (dworu), podwórza i przylegającego doń folwarku. Opis sporządzony przez Karola Martina, architekta i teoretyka architektury, stanowił w epoce pomocny punkt odniesienia dla ziemiaństwa pragnącego unowocześniać swoje dobra, dostosowując je przy tym do wyzwań związanych z upowszechnianiem się na wsi kapitalistycznego modelu pracy. Niewielki tekst źródłowy może być także dzisiaj, jak sądzę, interesującym materiałem dla osób pasjonujących się dziejami ziemiaństwa.
EN
Original text taken from the Calendar of astronomical farmyard by John Jaworski (1860) is a description of a model unit property consisting of a dwelling house (mansion), yards and farm adjacent to it. Description made by Charles Martin, an architect and theorist of architecture, represented in the era the helpful and reference point for landowners wishing to modernize their goods while adapting them to the challenges of dissemination in a rural capitalist model of work. A small text can be also today, as I think, an interesting material for those who are fascinated in the history of the landed gentry.
Year
Volume
70
Physical description
Dates
published
2015
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Encyklopedia rolnicza, t. 2, Warszawa 1891.
 • Encyklopedia rolnicza, t. 3, Warszawa 1894.
 • Grabski W., Historia Towarzystwa Rolniczego 1858–1861, t. 1, Warszawa 1904.
 • Jackiewicz D., Wizerunek szlacheckiego dworku wiejskiego w sztukach plastycznych w latach 1863–1918, [w:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały II seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. J. Baranowski, Warszawa 1992.
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1807.
 • Łoś P.S., Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005.
 • Mącznik H., Mącznik J., Puławski Słownik Biograficzny, t. 2, Puławy 2000.
 • Mickiewicz A., Pan Tadeusz, wyd. 19, Warszawa 1980.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 35, Poznań 2002.
 • Przegaliński A., Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym, Lublin 2011.
 • Reczek S., Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968.
 • Rottermund A., Martin Karol Marcin, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975.
 • Rychlikowa I., Ziemiaństwo Mazowsza podwarszawskiego (na marginesie książki Danuty Rzepniewskiej, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807–1864, Warszawa 1982), „Przegląd Historyczny” 1983, t. 84, z. 2.
 • Rychlikowa I., Ziemiaństwo polskie 1789–1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 2, Warszawa 1960.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 3, Warszawa 1961.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 8, Warszawa 1966.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1982.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1983.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 2, Wrocław – Kraków – Warszawa 1956–1959.
 • Strzemski M., Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach, Puławy 1980.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubicz, t. 3, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2015_70_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.