PL EN


2015 | 70 |
Article title

Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1967) – i jego przyjaciele z lat studenckich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst poświęcony jest młodzieńczym latom Zygmunta Lubicza-Zaleskiego (1882–1967). Z. Lubicz-Zaleski, intelektualista i humanista, rozpoczął edukację na Politechnice Warszawskiej, a następnie kontynuował ją w Szkole Sztuk Pięknych. Podczas studiów związał się z konspiracyjnym Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”. W 1904 r. aresztowany i osadzony w Cytadeli, po uwolnieniu znalazł się na emigracji w Paryżu. Na młodzieńcze poglądy i wybory życiowe Zaleskiego duży wpływ wywarli:  Zenon Przesmycki, Stanisław Posner, Tadeusz Makowski.
EN
The article is devoted to the early days of Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1967). Z. Lubicz-Zaleski, intellectual and humanist, started his education at the Warsaw University of Technology and then at the School of Fine Arts. During the studies, he joined the conspiratorial Association of the Polish Youth “Zet”. In 1904 he was arrested and imprisoned in the Warsaw Citadel. After his release, he left the country and stayed in Paris. Among the people who had a serious impact on the views and life choices of young Zaleski, we can specify: Zenon Przesmycki, Stanisław Posner and Tadeusz Makowski.
Year
Volume
70
Physical description
Dates
published
2015
online
2017-06-07
Contributors
References
  • Kiepurska H., J.T. Purwin (1879–1912), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986.
  • Lubicz-Zaleski Z., Dziennik nieciągły (1904–1925), oprac. M.Willaume, Paryż – Łódź 1998.
  • Pacholczykowa A., S. Posner (1868–1930), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983.
  • Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978.
  • Romer E., Pamiętnik paryski 1918–1919, Wrocław 1989.
  • Stanisław Gieysztor, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Gieysztor [dostęp: 10.01.2017].
  • Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.
  • Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976.
  • Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, Kraków 1981.
  • Ziejka F., Paryż młodopolski, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2015_70_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.