PL EN


2015 | 70 |
Article title

Przyszłość Rosji w publicystyce czasopisma „Arka” (1991–1996)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu są opinie znawców ZSRR i Rosji zamieszczane na łamach czasopisma „Arka” w latach 1991–1995, dotyczące przyszłości Federacji Rosyjskiej. Autorzy publikacji próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku będzie zmierzał rozwój wewnętrzny Rosji zarówno w dziedzinie polityki, gospodarki, jak i stosunków społecznych. Zastanawiano się także nad taktyką, jaką podejmie państwo rosyjskie w stosunkach z sąsiadami, szczególnie z Ukrainą, Białorusią i państwami nadbałtyckimi. Większość publicystów wyrażało opinię, że Rosja nie będzie się rozwijać w kierunku zachodniego modelu demokracji liberalnej, lecz stanie się państwem formalnie demokratycznym, ale faktycznie rządzonym w sposób autorytarny z silną pozycją warstwy urzędniczo-biznesowej. W wymiarze polityki zagranicznej będą natomiast podejmowane próby odbudowy pozycji mocarstwowej utraconej w wyniku porażki w konflikcie zimnowojennym ze Stanami Zjednoczonymi i z Europą Zachodnią.
EN
The subject of the article are the opinions of the USSR and Russia experts published in the magazine “The Ark” in the years 1991–1995 and concerning the future of Russian Federation. The authors of those publications attempted to answer the question which direction will the internal development of Russia take, when it comes to its politics, economy and social relations. Also they discussed about the tactics that the Russian state will choose for its relations with neighbors, and particularly Ukraine, Belarus and the Baltic States. Most of the publicists expressed an opinion that Russia will not develop in the direction of liberal democracy and will become a formally democratic, but actually authoritarian rule state instead, with a strong position of the officials-business class. As far foreign policy is concerned there will be attempts at rebuilding the position of a superpower that was forfeited as the results of loss in the Cold War conflict with the United States and Western Europe.
Year
Volume
70
Physical description
Dates
published
2015
online
2017-06-07
Contributors
References
 • Artykuły publicystyczne
 • Applebaum A., Sprzedaż dwudziestego wieku, „Arka” 1995, nr 2 (przedruk za: „The Spectator” z 7 stycznia 1995).
 • Brzeziński Z., Koniec zimnej wojny szansą dla Polski i dla świata, „Arka” 1992, nr 3–4.
 • Geopolityczna żonglerka i trwałość zasad. Z Henry Kissingerem rozmawia Radek Sikorski, „Arka” 1994, nr 5–6.
 • Goćkowski J., O charakterze Rosji dzisiejszej, „Arka” 1995, nr 3.
 • Kantor W., Zmiana rosyjskiej mentalności, „Arka” 1994, nr 1.
 • Powiedzieli o „Arce”, „Arka” 1990, nr 1 (czwarta strona okładki).
 • Rosja (i okolice) po komunizmie. Wypowiedź A. Besançona, „Arka” 1993, nr 2–3.
 • Rosja (i okolice) po komunizmie. Wypowiedź I. Iłowajskiej-Alberti, „Arka” 1993, nr 2–3.
 • Rosja (i okolice) po komunizmie. Wypowiedź W. Maksimowa, „Arka” 1993, nr 2–3.
 • Smaga J., Korupcja w pierwszym państwie robotników i chłopów, „Arka” 1995, nr 55.
 • Smaga J., Na gruzach czerwonego imperium, „Arka” 1992, nr 3–4.
 • Smaga J., O dwudziestu latach rewolucji rosyjskiej. Recenzja książki Richarda Pipesa „Rewolucja rosyjska 1899–1919”, Warszawa 1994, „Arka” 1995, nr 2.
 • Stany Zjednoczone: Powrót do narodowego interesu. Z Irvingiem Kristolem, Jeane Kirkpatrick i Michaelem Novakiem rozmawia Andrzej Nowak, Waszyngton 7, 10 lutego 1992, „Arka” 1992, nr 3–4.
 • Szanowni Państwo!, „Arcana” 1995, nr 1.
 • Terlecki R., Moja historia „Arki”, „Arka” 1990, nr 1.
 • To imperium się rozpadnie. Z profesorem Richardem Pipesem rozmawia Andrzej Nowak, Cambridge, Massachusetts, 5 kwietnia 1991, „Arka” 1991, nr 3.
 • x. z., Nowa mapa Europy. Granice Polski czy Polska bez granic, „Arka” 1992, nr 3–4.
 • Zagubieni w Europie. Z profesorem Piotrem Łossowskim rozmawia Andrzej Nowak, „Arka” 1993, nr 6.
 • Opracowania naukowe
 • Borowik B., „Arcana”. Historia – Kultura – Polityka. Krakowski dwumiesięcznik konserwatywny, [w:] Oblicza polskich mediów, red. L. Pokrzycka, B. Romiszewska, Lublin 2008.
 • Borowik B., Ukraina w publicystyce krakowskiego dwumiesięcznika „Arka” w latach 1991–1995 – konteksty rosyjskie i polskie, [w:] Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce, red. I. Hofman, J. Maguś, Lublin 2014.
 • Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013.
 • Frazik W., Niezależny ruch wydawniczy w Krakowie po 13 grudnia 1981, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie, red. J.M. Małecki, Kraków 1993.
 • Kolasa W.M., Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998. Rynek – polityka – kultura, Kraków 2004.
 • Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, t. 1, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2015_70_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.