PL EN


2017 | 72 |
Article title

Mnisi klasztoru bazylianów w Lublinie (1748–1779): informacje biograficzne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
На підставі персональних даних укладено біограми василіанського чернецтва. Подано загальну просопографічну характеристику монахів за наступними критеріями: загальний вік, територіальне та соціальне походження, вступ до чернецтва, складення чернечих обітів, отримання свячень, освітні студії, монастирські та церковні обов’язки.
EN
Based on personal data, the biographies of Basilians have been reconstructed. The general description of the monographs was carried out according to the following criteria: general age, territorial and social origin, prelude of monkhood, making a monastic oath, receiving ordination, education, monastic and ecclesiastical duties.
PL
Na podstawie danych osobowych w opracowaniu odtworzono życiorysy bazylianów. Ogólny opis prozopograficzny mnichów przeprowadzono według następujących kryteriów: ogólny wiek, pochodzenie terytorialne i społeczne, okres poprzedzający wstąpienie do klasztoru, sporządzenie przysięgi mnisiej, otrzymanie święceń, edukacja, obowiązki klasztorne i kościelne.
Year
Volume
72
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-03
Contributors
author
References
 • Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, zespół Ławra Poczajowska, sygn. 2.
 • Cathalogus monasteriorum et personarum provinciae protectionis B.V. Mariae Ordinis S. Basilii Magni. Anni 1754, „Записки ЧСВВ” 1979, Т. 10, Seria ІІ, Sekcja І, cc. 102–124.
 • Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex Anno 1773 in Annum 1774, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini 1773.
 • Саthalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex Anno 1775 in Annum 1776, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini 1775.
 • Cathalogus monasteriorum Ordinis S. Basilii Magni provinciae protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex dispositione Religiosissimi Patris Domini Josephi Morgulec in capitulo Unioviae celebrato electi superioris provincialis confestus ex Anno 1776 in Annum 1777, „Записки ЧСВВ” 1979, Т. 10, Seria ІІ, Sekcja І, сc. 154–176.
 • Cathalogus Professorum Ordinis S.B. Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae juxta Ordinem Alphabetici in Monasteriorum ex Anno 1778 in Annum 1779, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini, 1778.
 • Gil’ A., Unijni monastiri Holms’ko-Belz’koï êparhiï (1596–1720), „Kovčeg Naukovij zbirnik iz cerkovnoï istoriï” 2007, Č. 5, cc. 285–300.
 • Lorens B., Monaster bazyliański i cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przededniu kasaty i ich losy po 1864 roku (w druku).
 • Los’ V., Sinkevič N., Catalogus partum et fratrum defunctorum Činu sv. Vasiliâ Velkogo u fondah instytutu rukopisiv HBUV (seredina XVIII – počatok XIX st.), „Genealogični zapiski” 2014, Vip. 12 (novoï seriï 6), cc. 77–101.
 • Kuprianowicz G., Roszczenko M., Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 1993.
 • Stecyk J., Vasilians’ke černectvo Peremišl’s’koï êparhiï (druga polovina XVIII st.). Slovnik biogram, Žovkva 2015.
 • Stecyk J., Zapis darowizny Zachariasza-Machala Kossowicza jako posag na utrzymanie syna-mnicha Zakonu Bazylianskiego (15.03.1754 r.), „Shidnoevropejs’kij istoričnij visnik” 2017, Vip. 2, cc. 16–20.
 • Vavrik M. (ČSVV), Naris rozvitku I stanu Vasiliâns’kogo Činu XVII–XVIII st. Topografično-statistična rozvidka, „Zapiski ČSVV” 1979, T. 10, Seria II, Sekcja I.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2017_72_207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.