PL EN


2019 | 74 |
Article title

Межпоколенная трансляция семейных традиций в сообществах поляков и белорусов Украины

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The publication deals with the review and tentative data systematization in the interethnic relations and cultural transmission in family traditions, everyday life everyday life of Poles and Belarusians of the Ukrainian Polessia in the early XX - XXI centuries. The centuries-old relationship between the three nationalities who lived in the territory with the same geographical, historical, socio-economic conditions of life, contributed to the development of the processes of their rapprochement in the domestic in the sphere of customary norms of everyday life, spiritual and religious, as well as related to the formation of a mixed family. In the memory of local old-timer residents, memories of the traditional elements of a common family life that have been preserved in a transformed form to our time are preserved.Artykuł stanowi przegląd i wstępną systematyzację materiałów na temat stosunków międzyetnicznych i przekazu kulturowego w tradycjach rodzinnych, sposobie życia Polaków i Białorusinów ukraińskiego Polesia na początku XX - XXI wieku. Wielowiekowe stosunki między trzema narodami, które żyły na terytorium o tych samych geograficznych, historycznych, społeczno-ekonomicznych warunkach życia, przyczyniły się do rozwoju procesów ich zbliżenia w sferze domowej, życia duchowego i religijnego, jak również związanych z tworzeniem rodziny mieszanej. Wiele wspomnień o tradycyjnych elementach ogólnego życia rodzinnego zachowało się w pamięci mieszkańców, które w przekształconej formie przetrwały do naszych czasów.
RU
В статье осуществлен обзор и предварительная систематизация материалов о межэтнических отношениях и культурной трансмиссии в семейных традициях, быте поляков и белорусов Украинского Полесья в начале ХХ – ХХI вв. Многовековые взаимоотношения трех народов, проживавших на территории с одинаковыми географическими, историческими, социально-экономическими условиями жизни, способствовали развитию процессов их сближения в бытовой сфере, духовно-религиозной жизни, а также, связанных с образованием смешанной семьи. В памяти местных жителей сохранено много воспоминаний о традиционных элементах общего семейного быта, которые в трансформированном виде сохранились до нашего времени.
Year
Volume
74
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-30
Contributors
References
 • Bibliografija:
 • Istočniki:
 • Materialy – 1, zapisannye v s. Klenovo Emil’činskogo r-na Žitomirskoj obl. // A. A. Gosudarstvennyj naučnyj centr zaščitty kul’turnogo nasledija ot tehnogennyh katastrof (DNCZKSTK), F. Emil’čino (VII-VIII)-2011, Od. Hr. A. Nikolaeva, AF-DZS2/14.
 • Materialy-2, zapisannye v s. Bol’šoj Midsk Kostopol’skogo r-na Rovenskoj obl.// AA DNCZKSTK, F. Berezne- (VII-VIII)-2013, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D.9S1/09
 • Materialy-3, zapisannye v c. Glinnoe Rokitnevskogo r-na Rovenskoj obl.// AA DNCZKSTK, F.Rokitno-(VII-VIII)-2014, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D.4S2/02
 • Materialy-4, zapisannye v c. Krivotin Emil’činskogo r-na Žitomirskoj obl. // AA avtora, F. Emil’čino (VII-VIII)-2014, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D.1C1/09.
 • Materialy-5, zapisannye v s. Klenovo Emil’čins’kogo r-na Žitomirskoj obl. // AA avtora, F. Emil’čino
 • (VII-VIII)-2014, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D.1S1/04.
 • Materialy -6, zapisannye v s. Bihov Ljubešovskogo r-na Volyns’koj obl. //AA DNCZKSTK, F. Ljubešov-(VII-VIII)-2015, OD. hr. Ju. Krikun, AF-D9S1/12.
 • Materialy-7, zapisannye v s. Prohody Ljubešovskogo r-na Volinskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Ljubešov-(VII-VIII)-2015, Od. hr. Ju. Krikun. AF-D1S2/07.
 • Materialy-8, zapisannye v s. Ljubjaz’ Ljubešovskogo r-na Volinskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Ljubešov-(VII-VIII)-2015, Od. hr. Ju. Krikun, AF-D8S1/03.
 • Materialy-9, zapisannye v s. Krasnobirka Radomišl’skogo r-na Žitomirskoj obl.//AA DNCZKSTK. F. Radomišl’-(VII-VIII)-2016, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D2S2/17.
 • Materialy-10. Zapisannye v s. Daniči Repkinskogo r-na Černigovskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Pepki-2017-(2017-,OD hr. Ju. Krikun, AF-D.4S1/04
 • Materialy-11, zapisannye v s. Zaderevka Repkinskogo r-nu Černigovskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Pepki-2017-(2017-,OD hr. Ju. Krikun AF-D.7S2/05
 • Materialy-12, zapisannye v s. Novye Jariloviči Repkinskogo r-na Černigovskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Pepki-2017-(2017-,OD hr. Ju. Krikun, AF-D5C1/10.
 • Materialy-13, zapisannye v c. Misy Repkinskogo r-na Černigovskoj obl. //AA DNCZKSTK, F. Pepki-2017-(2017-,OD hr. Ju. Krikun, AF-D11S3/11
 • Materialy 14, zapisannye v c. Kalens’koe Korostenskogo r-na Žitomirs’koj obl.//AA DNCZKSTK, F. Korosten’-(VII-VIII)-2017, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D2S2/17.
 • Materialy-15, zapisannye v s. Višev Malins’kogo r-na Žitomirskoj obl.//AA DNCZKSTK, F. Malin-2017, Od. Hr. N. Telegej, AF-D5S1/08.
 • Materialy-16, zapisannye v s. Ščerbatovka Malinskogo r-na Žitomirskoj obl.//AA avtora, F. Žitomir-2017, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-|D1S1/010.
 • Materialy-17, zapisannye v g. Malin Žitomirs’koj obl.//AA avtora, F. Žitomir-2017, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-D.1C2/14.
 • Materialy-18, zapisannye v s. Gramarna Malinskogo r-nu Žitomirskoj obl. //AA avtora, F. Žitomir-2017, Od. Hr. Ju. Krikun, AF-|D.1S1/12
 • Issledovanija
 • Grimič M., Vinčannaja u vesil’nij obrjadnovosti ukrainciv drugoj polovini XIX-počatku XX stolittija, (w:) Etnična istorija narodiv Evropi, Vip. 19. Kiiv 2005.
 • Kalakura O. Poljaki v etnopolitičnich procesach na zemljach Ukraini u XX st. Kiiv 2007.
 • Mid M. Kul’tura i mir detstva. Izbrannye proizvedenija, Moskva 1988.
 • Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń. 1943. Lublin, 2012.
 • Pjatkevč Č, Gromadskaja kul’tura Rečickogo Poles’ja, Minsk 2015.
 • Čubinskij P. Trudy etnografičeskogo-statističeskoj ekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, snarjažennoj imperatorskim Russkim Geografičeskim obščestvom. Jugo-Zapadnyj otdel. Materialy i issledovanija. Т. 7. Вып. 1. Санкт-Петербург 1879
 • Szkljar Leonid, Ukrains’ka etnopolitologija: stanovlennja, teoretikometodologični zasadi (w:) Etnopolitologija v Ukraini. Stanovlennja Ukraini. Stanovlennja. Ščo dali ?, Kiiv 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_f_2019_74_255-270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.