PL EN


2016 | 58 |
Article title

Działalność dydaktyczna biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The most important task of a university library is to take part in the research and education conducted by the university. The article presents different educational tasks undertaken by both Polish libraries and the libraries abroad.The article also describes educational activities offered over the years by the Main Library of the University of Life Sciences. These activities have been directed mostly at graduate and doctoral students as well as the university employees. In addition, the summary presents partial results of a survey designed to provide information about the needs and the satisfaction levels of the library users. The survey questions analyzed in the article concerned the educational offer.
PL
Głównym zadaniem bibliotek akademickich jest uczestniczenie w procesie naukowo-dydaktycznym uczelni. W artykule przedstawiono różne formy działalności edukacyjnej podejmowane zarówno w bibliotekach polskich, jak i zagranicznych.Omówiono także zmieniającą się na przestrzeni lat ofertę szkoleniową Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie skierowaną do studentów, doktorantów i pracowników. Dodatkowo przedstawiono częściowe wyniki badania ankietowego, które miały na celu poznanie potrzeb i zbadanie poziomu satysfakcji użytkowników. Na potrzeby artykułu zaprezentowano i poddano analizie pytania dotyczące oferty edukacyjnej.
Year
Volume
58
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
References
 • Association of College and Research Libraries, Framework for Information Literacy for Higher Education 2015 [online] http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework [dostęp: 14.04.2016].
 • Barrington Library [online] http://barrington.cranfield.ac.uk/ [dostęp: 14.04.2016].
 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [online] http://www.bg.pw.edu.pl/ [dostęp: 14.04.2016].
 • Dacosta J. W ., Jones B., Developing students’ information and research skills via blackboard, „Communications in Information Literacy” 2007, t. 1, nr 1, s. 16–25.
 • Derfert-Wolf L., VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach” [online] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/281/454, s. 6 [dostęp: 14.04.2016].
 • Dziak J., Rozkosz E., Karciarz M., Wiogórska Z., Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1 (31), s. 26–41.
 • Johnston N., Is an online learning module an effective way to develop information literacy skills?, „AustralianAcademic and Research Libraries” 2010, t. 41, nr 3, s. 207–218, DOI : 10.1080/00048623.2010.10721464
 • Loughborough University Libraries [online] http://www.lboro.ac.uk/services/library/ [dostęp: 14.04.2016].
 • Padzińska I., Lubaś J., Księga pamiątkowa: [50-lecie Biblioteki Głównej AR], Lublin 2005, 88 (1), s. 42–43.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 1961. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1961, nr 3, poz. 9.
 • Stachnik M., Szkolenia biblioteczne w polskich i francuskich bibliotekach uniwersyteckich – próba porównania, „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 1 (27), s. 29–39.
 • Staines G.M, Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i… wyszukiwanie informacji [online] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/206/343 [dostęp: 14.04.2016], s. 12.
 • Szarama M., Starek A., Boćkowska M., Studzińska-Jaksim P., Formy działalności Oddziału Informacji Naukowej, [w:] Dziesięciolecie zmian 2005–2014: 60-lecie Biblioteki Głównej
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, red. A. Padziński, Lublin 2015, s. 54–63.
 • Turecka D., Szkolenia użytkowników w zagranicznych bibliotekach akademickich na przykładzie Biblioteki Centralnej Imperial College London, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, nr 4, s. 38–42.
 • Uchwała nr 34/2014–2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dn. 27 lutego 2015 r.
 • U Conn Libraries [online] http://lib.uconn.edu/ [dostęp: 14.04.2016].
 • Universitätsbibliothek Graz [online] https://ub.uni-graz.at/de/ [dostęp: 14.04.2016].
 • University Library, University of Illinois at Urbana-Champaign [online] http://www.library.illinois.edu/[dostęp: 14.04.2016]
 • University of Bristol Libraries [online] http://www.bris.ac.uk/library/ [dostęp: 14.04.2016].
 • University of Pittsburgh Libraries [online] http://www.library.pitt.edu/ [dostęp: 14.04.2016].
 • University of Tennessee Libraries [online] http://www.lib.utk.edu/outreach/soil/research/ [dostęp: 14.04.2016].
 • University of Texas Libraries [online] http://www.lib.utexas.edu/ [dostęp: 14.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2016_58_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.