PL EN


2016 | 58 |
Article title

Rosa Bailly (1890–1976) – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns Rosa Bailly, her activity for Poland as well as abundant literary and journalistic heritage stored in the Library of Maria Curie-Skłodowska University.
PL
Artykuł jest wspomnieniem Rosy Bailly, jej propolskiej działalności oraz literackiej i publicystycznej twórczości, której bogaty zbiór przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Year
Volume
58
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
References
 • Źródła
 • Fragment korespondencji Rosy Bailly z Dyrekcją Biblioteki Głównej UMCS z lat 1957–1971, Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS, sygn. rkps. 595.
 • Prace Rosy Bailly Histoire de l’amitié franco-polonaise, Paris [1920].
 • Une ville polonaise. Bydgoszcz, Paris 1927.
 • Petite histoire de Pologne, Paris 1928.
 • Fête de la terre – Montagnes Pyrénées, Paris 1934.
 • Fête de la terre. II Alpes, Paris 1935.
 • Au coeur de la Pologne: petites villes, châteaux, campagnes, Paris 1936.
 • Pastorale de la Maladette, Paris 1939.
 • Eaux dormantes, Paris 1939.
 • La tombe de ma mère, Paris 1950.
 • L’Archange et les mirages: poeme du Mont-Saint-Michel, Paris 1951.
 • Le silence doré, Paris 1952.
 • A city fights for freedom: the rising of Lwów in 1918–1919, [London 1956]; Miasto walczy o wolność: obrona Lwowa w latach 1918–1919, [Lublin 2011].
 • L’Enclos abandonné, Paris 1954.
 • Sous l’envol des colombes: poèmes d’Italie, Paris 1954.
 • Portes du paradis, Paris 1957.
 • Mareuil-aux-peupliers, Paris 1958.
 • Girofles des vieux murs, Paris 1960.
 • De fête an fête: Tyrol – Anjou – Océan, Paris 1960.
 • Toute la joie du monde, Paris 1962.
 • Hautes solitudes, Malakoff 1963.
 • Pyrénées d’azur et de neige, Paris 1966.
 • Le plus tender sourire, Paris 1967.
 • Prasa
 • „Notre Pologne” 1930–1939.
 • „Mozaika Francuska” 1959–1962.
 • Artykuły, opracowania i wywiady
 • Boy-Żeleński T., W Sorbonie i gdzie indziej (wrażenia paryskie), Warszawa 1927, s. 35.
 • Domański T. E ., Rosa Bailly. Wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin 2003.
 • Dorożyńska E., Le dernier poste avencé, Paris 1938.
 • Frenkiel Z., Paryż, Warszawa 1937.
 • Łongiewska A., Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946–1959, „Ze Skarbca Kultury: Biuletyn Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk” 1970, z. 21, s. 83–84.
 • Natanson W., Rosa Bailly, „Literatura na Świecie” 1977, nr 5, s. 365–372.
 • Natanson W., Wierność i wdzięk, „Twórczość” 1977, nr 1, s. 166–168.
 • Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin 2012.
 • Nossowska M., rozm. B. Schabowska, Zakochana w Polsce – Rosa Bailly, Polskie Radio Dwójka 13.06.2012 [online] http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/624553,Zakochana-w-Polsce-Rosa-Bailly [dostęp: 16.06.2016].
 • Nossowska M., W obronie Lwowa – niezwykłe dzieje pewnej książki, „Bibliotekarz Lubelski” 2009, s. 147–160.
 • Pytlarz A., L’oeuvre poétique de Rosa Bailly – la Pologne et la montagne, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica 3” 2008, Folia 49, s. 37–47.
 • Szczepański J., Rosa Bailly i jej korespondencja z Biblioteką UMCS w latach 1968–1971, „Biuletyn Biblioteki UMCS” 1977 [druk 1978], nr 3, s. 16–23.
 • Woźniak B., Na marginesie Listu Rosy Bailly do Dyrektora Biblioteki UMCS Tadeusza Smołki z 27 grudnia 1967 roku, „Folia Bibliologica” 2015, s. 29–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2016_58_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.