PL EN


2016 | 58 |
Article title

Zaczytani bohaterowie książek. Obraz czytelnika w wybranych gatunkach literackich. Analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje obraz czytelnika na postawie wybranych utworów w literaturze fantasy (Księgowir Paula Glennona), romansowej (Babunia Frederique Deghelt), antyutopijnej (451° Fahrenheita Raya Bradbury’ego) i kryminalnej (Biblioteka cieni Mikkela Birkegaarda). Można zauważyć wiele podobieństw i różnic między sposobami przedstawienia motywu czytelnika. Gatunek literacki ma wpływ na kreowanie wizerunku czytającego bohatera. Protagoniści czytają od dzieciństwa lub od przełomowego wydarzenia w ich życiu. Podczas lektury napotykają na pewne przeszkody, co sprawia, że historia staje się bardziej interesująca. Książki mają moc zmieniania życia fikcyjnych bohaterów.
EN
The article presents the image of a reader in fantasy (Bookweird of Paul Glennon), romance novel (La grand-mère de Jade of Frederique Deghelt), dystopian novel (Fahrenheit 451 of Ray Bradbury) and crime fiction (The Library of Shadows of Mikkel Birkegaard). There are a lot of similarities and differences between the readers’ portrayals. The literary genre has an impact on creating reader’s image. The protagonists read either since their childhood or since landmark event in their lives. They encounter some obstacles and threats during reading, which make the story more attractive. Books have the power to change fictional characters’ lives.
Year
Volume
58
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
author
References
 • Antczak M., Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych, [w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska,
 • Łódź 2015.
 • Birkegaard M., Biblioteka cieni, Warszawa 2011.
 • Bradbury R., 451° Fahrenheita, Stawiguda 2012.
 • Dahl R., Matylda, Warszawa 1998.
 • Deghelt F., Babunia, Warszawa 2011.
 • Dróżdż A., Książki i biblioteki w siedmiu odsłonach literatury utopijnej, EBIB 8/2001 (26) [online] www.ebib.pl/2001/26/drozdz.html [dostęp: 28.07.2016].
 • Glennon P., Księgowir, Warszawa 2010.
 • Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, Biblioteka Narodowa 2015 [online] www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf, [dostęp:
 • 28.07.2016], s. 22.
 • Peplińska A., Książka w książce fantasy (szkic na wybranych przykładach literatury młodzieżowej), [w:] Wizje bibliotek i bibliotekarstwa, red. A. Bajor, Katowice 2011, s. 147–153.
 • Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.
 • Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 2000.
 • Zasacka Z., Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 3, s. 81–93.
 • Zusak M., Złodziejka książek, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2016_58_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.