PL EN


2017 | 59 |
Article title

Lektura szkolna w sieci

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego sposobów funkcjonowania w Sieci lektury szkolnej. Źródłem wiedzy były opinie uczniów i nauczycieli oraz wybrane strony internetowe, na których pojawia się lektura szkolna lub teksty, opracowania, wypowiedzi z nią związane. Zebrany materiał posłużył do sformułowania wniosków edukacyjnych. Z całą pewnością „lekturowe zasoby sieciowe” mogą i powinny być wykorzystywane w praktyce polonistycznej.
EN
The article presents the results of a survey which focuses on the online functioning of assigned school reading. It’s based on the opinions of students, teachers andm selected websites where you can find assigned school reading, as well as texts, study guides and opinions connected with it. The collected data led to drawing certain conclusions, namely assigned school reading available online can and be used in teaching Polish.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Biedrzycki K., Bordzoł P., Hącia A., Kozak W., Przybylski B., Strawa E., Wróbel I., Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 • Dolata R., Grygiel P., Jankowska D. M., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M., Modzelewski M., Pisarek J., Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 • Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Wyd. Difin, Poznań 2013.
 • Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010.
 • Filiciak M., Tarkowski A., Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk–Warszawa 2014.
 • Gmiterek G., eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii, [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Wyd. UŁ, Łódź 2015.
 • Gołębiewski Ł., Gdzie jest czytelnik?, Biblioteka Analiz, Warszawa 2012.
 • Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.
 • Janusiewicz M., Literatura doby Internetu, Wyd. Universitas, Kraków 2013.
 • Kasprzak T., Raport z badania. Laboratorium Mikrobadań IBE, Warszawa 2013.
 • Latoch-Zielińska M., O współczesnym czytaniu na podstawie wybranych blogów czytelniczych, [w:] Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, red. Z. Ożóg-Winiarska, Oficyna Wydawnicza Marka, Kielce 2013, s. 101–117.
 • Spitzer M., Cyberchoroby, przeł. M. Guzowska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2016, ebook.
 • Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, red. A. Janus-Sitarz, Wyd. Universitas, Kraków 2011.
 • Koryś I., Kopeć J., Zasacka Z., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017, [online], http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf [dostęp: 27.08.2017].
 • Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.