PL EN


2017 | 59 |
Article title

Gry paragrafowe – relikt przeszłości czy nadzieja na przyszłość?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę specyficznej formy rozrywki, jaką są gamebooki, łączące ze sobą świat gier i książek. Po przedstawieniu założeń i historii omawianego zjawiska przeanalizowano je w kontekście multimediów oraz nowych form książki. Poczynione ustalenia pokazują, że choć gry paragrafowe czasy świetności mają już za sobą, to przyświecająca im idea rozszerzania przestrzeni książki i angażowania odbiorcy w proces tworzenia dzieła przeżywa dziś renesans.
EN
The article deals with a specific form of entertainment, namely gamebooks – meeting place of two worlds: books and games. After the presentation of the assumptions and the history of the discussed phenomenon, it is analyzed in the context of multimedia and new forms of the book. The conclusion shows that probably the time of gamebooks is already gone but the idea of extending the book’s space and engaging the reader in the creating process enjoys its renaissance.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Adorno T. W., Minima Moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Łukasiewicz, Wyd. Literackie, Kraków 1999.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wyd. Literackie Kraków 2006.
 • Butor M., Kryzys rozwojowy SF, tłum. B. Okólska, [w:] Spór o SF, red. R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Wyd. Poznańskie, Poznań 1989, s. 41–50.
 • Caillois R., Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
 • Cieślikowski J., Zabawa jako struktura pewnych tekstów literackich dla dzieci¸[w:] J. Cieślikowski, Literatura osobna, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1985, s. 64–71.
 • Gmiterek G., Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa, [w:] Latei. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski, Wyd. SBP, Warszawa 2015, s. 41–67.
 • Góralska M., Fenomen multimediów, „EBIB” 1999, nr 4 (4), [online], http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib04/mgoralska.html [dostęp: 28.09.2017].
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurdecka, W. Wirpsza, Wyd. Aletheia, Warszawa 2007.
 • Jaworski K., „Wybór należy do Ciebie…”. Gry paragrafowe – druga młodość zapomnianej formy rozrywki, „Studia Filologiczne” 2015, nr 28, s. 79–91.
 • Kołyszko M., Historia gamebooków, „Masz Wybór” 2010, nr 1, s. 10–14.
 • Kotuła S. D., Czy „Wikipedia” jest książką sieciową, „Folia Bibliologica” 2013/2014, nr 55/56, s. 131–145.
 • Kotuła S. D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, rozprawa doktorska, Warszawa 2012, s. 104, [online], http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/189/Komunikacja%20bibliologiczna%20wobec%20World%20Wide%20Web.pdf?sequence=1 [dostęp: 2.10.2017].
 • Maciejewski M., Dobry, zły i niemy. Meandry wyborów moralnych jako metody kreacji tożsamości w „The Walking Dead” studia Talltale Games, „Homo Ludens” 2015, nr 2 (8), s. 109–122.
 • Słomczyński M., Wstęp, [w:] Janek. Historia młodego powstańca, Masz Wybór, Chojnice 2011, s. 5.
 • Ślużyński M., Edytory gamebooków, „Masz Wybór” 2011, nr 1 (2), s. 26–27.
 • Zając M., Aplikacje książkowe dla dzieci młodszych: między książką a grą komputerową, [w:] Ars Educandi, red. H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, Wyd. UG, Gdańsk 2013, s. 63–70.
 • Zając M., Książka konwergencyjna?, [w:] M. Zając, Zajęcza nora [blog], http://zajeczanora.blogspot.com/2007/10/ksika-konwergencyjna.html [dostęp: 28.09.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.