PL EN


2017 | 59 |
Article title

Literatura w radiu – gatunki, szanse, zagrożenia. Na przykładzie rozgłośni regionalnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article depicts the conditions that determine the presence of literature in regional radio broadcasters’ programmes. It describes most commonly used forms of radio shows dedicated to the literature. The author attempts to diagnose the difficulties that influence distribution of literature in radio and factors that might provide the chance for its more frequent appearance in broadcast programming. The attention is paid to the relation between broadcasts of literary programmes and political views of the radio stations management.
PL
Artykuł przedstawia uwarunkowania wpływające na promowanie literatury w Polskim Radiu na przykładzie rozgłośni regionalnych. Autorka przywołuje audycje i gatunki radiowe dedykowane literaturze. Stawia diagnozę uwarunkowań, które wpływają na częstotliwość i jakość literatury prezentowanej w mediach. Zwraca uwagę na zależność programów o literaturze od władz rozgłośni, które każdorazowo są przedstawicielami aktualnej opcji politycznej sprawującej władzę w kraju, co stanowi jedną z determinant szans i zagrożeń obecności literatury w sferze audialnej.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, Wyd. PWN, Warszawa 1986.
 • Balowski M., Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Wyd. UŚ, Katowice 2000.
 • Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Wyd. Elipsa, Warszawa 2001.
 • Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Wyd. Znak, Kraków 2010.
 • Czarny-Drożdżejko E., Dozwolony użytek utworów w mediach, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
 • Czarny-Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Radio Lublin, Lublin 1997.
 • Hopfinger M., Literatura w kulturze audiowizualnej, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.
 • Jędrzejewski S., Radio renesans. Od monopolu do konkurencji, AKT, Warszawa 1997.
 • Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Wyd. Profi-press, Warszawa 2003.
 • Jędrzejewski S., Radio publiczne w Europie, Wyd. Poltext, Warszawa 2015.
 • Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia, Wyd. PWN, Warszawa 1972.
 • Kosiorowski Z., Radiofonia Publiczna, Stow. Radia Publicznego, Szczecin 1999.
 • Ong W.J., Przekształcanie się środków masowego przekazu: mówiona książka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1.
 • Ostaszewska D., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Wyd. UŚ, Katowice 2000.
 • Pleszkun-Olejniczakowa E., Demiurg czy Cicerone? O sposobach istnienia słowa i tekstu audialnego na antenie, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.
 • Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.
 • Szczepkowska M., Teatr bez widowni, [w:] Radio gra i… mówi, red. A. Sobecka, Wyd. Radio Gdańsk, Gdańsk 2005.
 • Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. K. Kąkolewski, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 • Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wyd. Poltext, Warszawa 2011.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria–praktyka–język, Wyd. WAiP, Warszawa 2006.
 • X lat Polskiego Radia, album pod naczelną redakcją dra Władysława Kłyszewskiego, Warszawa 1935.
 • Wielkie Prawa w nadaniach radiowych. Szkolenie dla stacji radiowych, 12 marca 2015 r. ZAIKS, Warszawa, materiały autorki.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.).
 • Netografia
 • http://www.radiokrakow.pl/ [dostęp: 20.11.2017].
 • http://www.radiolublin.pl/ [dostęp: 01.09.2017].
 • www.radio.bialystok.pl/ [dostęp: 01.10.2017].
 • www.radiopik.pl [dostęp: 26.09.2017].
 • http://www.prk24.pl/ [dostęp: 26.10.2017].
 • http://radio.opole.pl/ [dostęp: 15.09.2017].
 • https://www.radio.katowice.pl/ [dostęp: 03.11.2017].
 • https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/viewFile/1904/1529 [dostęp: 26.09.2017].
 • http://docplayer.pl/52771286-Z-zagadnien-genologii-radiowej-radio-platforma-audialna.html [dostęp: 26.09.2017].
 • http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/ [dostęp: 26.09.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.