PL EN


2017 | 59 |
Article title

Od produktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek wydawniczy w epoce nowych mediów to przestrzeń równie wielu szans co zagrożeń dla popularyzacji książki. Nie wszystkie są oczywiste, a ich konsekwencje proste do przewidzenia. Podobnie jak sama książka, która wraz ze zmianą, czy raczej zróżnicowaniem swojej postaci, może być rozumiana jako: przedmiot, produkt, dobro, obiekt, medium, treść, tekst, relacja, usługa. Niniejszy artykuł ukazuje współczesny rynek książki w Polsce w świetle globalnych zmian w zakresie produkcji i dystrybucji wydawniczej. Kluczowe dla ich zrozumienia jest rozważenie roli książki i sposobu jej istnienia. W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytania, co zyskuje, a co traci książka za sprawą nowych, cyfrowych mediów, a wraz z nią autor i czytelnik w zmiennych rolach podmiotów tworzących i poznających.
EN
The publishing market is in the world of new media space as many opportunities as the threats for the popularization of the book. Not all of them are obvious, and their consequences are simple to foresee. Like the book itself, which with the change, or rather the differentiation of its character, can be understood as: object, product, good, medium, content, text, relation, service. This article discusses the contemporary book market in Poland in the light of global changes in publishing production and distribution. The key to understanding them is to consider the role of the book and its way of life. Answer the question of what is gaining and losing the book through the new digital media, and with it the author and the reader in the changing roles of the forming and learning entities.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Annicelli C., Ebook Sales Dip Amid a Rising UK Book Market, [online], https://www.emarketer.com/Article/Ebook-Sales-Dip-Amid-Rising-UK-Book-Market/1015434 [dostęp: 31.12.2017].
 • ArtRage, https://artrage.pl/
 • Barthes R., Śmierć autora, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1999, nr 1/2 (54/55).
 • Berg D., Kunze R., A View of China’s Literary Landscape: Interview with Sheng Yun, Woman Editor of the Shanghai Review of Books, [w:] Ch. Haug, V. Kaufmann, Kodex.
 • Jahrbuch der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, [online], https://www.alexandria.unisg.ch/251797/1/Kodex%206%20all.pdf [dostęp: 1.12.2017].
 • Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wyd. UMCS, Lublin 2013, [online], http://www.postmedia.umcs.lublin.pl/download/postmedia.pdf [dostęp: 12.09.2017].
 • Drózd R., E-booki w krajach anglojęzycznych: 632 miliony sztuk i 82% udziału Amazonu!, http://swiatczytnikow.pl/e-booki-w-krajach-anglojezycznych-632-miliony-sztuk-i-82-udzialu-amazonu/ [dostęp: 8.10.2017].
 • Drózd R., E-booki, które znikają z oferty, [online], http://swiatczytnikow.pl/e-booki-ktore--znikaja-z-oferty/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Drózd R., Legimi wypuszcza obligacje – czego dowiemy się z opublikowanych dokumentów?, [online], http://swiatczytnikow.pl/legimi-wypuszcza-obligacje-czego-dowiemy-sie-zopublikowanych-dokumentow/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Drózd R., Tolino liderem rynku e-booków w Niemczech – a jednak można wygrać z Amazonem!, [online], http://swiatczytnikow.pl/tolino-liderem-rynku-e-bookow-w-niemczecha-jednak-mozna-wygrac-z-amazonem/ [dostęp: 9.09.2017].
 • Dukaj J., Żyj mnie, „KSIĄŻKI. Magazyn do czytania” 2017, nr 3.
 • Dyrektywa 77/388/EWG, [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri-=CELEX%3A32005R1777 [dostęp: 5.09.2017].
 • Endgame Polska, [online], http://endgamepolska.pl/ [dostęp: 8.10.2017].
 • EUR-Lex, [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R1777 [dostęp: 5.09.2017].
 • Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1980.
 • Głombiowski K., O dwóch tendencjach badań bibliologicznych, „Studia o Książce” 1981, t. 11.
 • Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2016. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2016.
 • Góralska M., Funkcjonalność oraz komunikatywność książki tradycyjnej i elektronicznej w perspektywie semiotycznej, [w:] Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Wyd. SBP, Warszawa 2007.
 • Great expectations for UK book sales: Market set to surpass £2 billion in 2017, [online], http://www.mintel.com/press-centre/leisure/uk-book-market-set-to-surpass-2-billion--in-2017 [dostęp: 31.12.2017].
 • Hockx M., Postsocialist Publishing: Internet Literature in PRC, [w:] Ch. Haug, V. Kaufmann, Kodex. Jahrbuch der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, [online], https://www.alexandria.unisg.ch/251797/1/Kodex%206%20all.pdf [dostęp: 1.12.2017].
 • Howey H., The Effects of the Amazon-Hachette Negotiations, http://authorearnings.com/the-effects-of-the-amazon-hachette-negotiations/ [dostęp: 31.12.2017].
 • Konkel M., Właściciele e-księgarni zacierają ręce, https://www.pb.pl/wlasciciele-e-ksiegarni-zacieraja-rece-846658 [dostęp: 5.09.2017].
 • Kotuła S. D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Kozlowski M., The e-book Industry is in a State of Decline – 2015 Year in Review, [online], https://goodereader.com/blog/e-book-news/the-e-book-industry-is-in-a-state-ofdecline-2015-year-in-review [dostęp: 31.12.2017].
 • Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Maryl M., # 15 Niekończąca się opowieść, [online], http://tekst.maryl.org/15-niekonczaca--sie-opowiesc/#more-262 [dostęp: 5.09.2017].
 • Mazurkiewicz P., Polski rynek e-commerce: Amazon.de w tyle za Allegro, [online], http://www.rp.pl/Handel/312049932-Polski-rynek-e-commerce-Amazonde-w-tyle-za-Allegro.html#ap-1 [dostęp: 5.09.2017].
 • McKinsey & Company Global Media Report 2015, [online], https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wx9AbkTlQW8J:https://www.mckinsey.com/~/media/
 • McKinsey/dotcom/client_service/Media%2520and%2520Entertainment/PDFs/McKinsey%2520Global%2520Report%25202015_UK_October_2015.ashx+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-ab [dostęp: 5.09.2017].
 • Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Mozer M., Bestseller w taktyce wydawców amerykańskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1995, nr 6.
 • Omachel R., Nagłośnić książki, [online], www.newsweek.pl/biznes/wielki-sukces-polskiejfirmy-audioteka-wygrala-w-przetargu-w-niemczech-,artykuly,408695,1.html [dostęp: 31.12.2017].
 • PDW bez wydawnictwa Sonia Draga, [online], http://wirtualnywydawca.pl/2015/07/pdw--bez-wydawnictwa-sonia-draga/ [dostęp: 7.09.2017].
 • Powalisz M., Był zdolnym astrofizykiem, mógł zostać na uczelni w USA. Mieczysław Prószyński: Ale tu, w Polsce, było ciekawiej!, [online], http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18008517,Byl_zdolnym_astrofizykiem__mogl_zostac_na_uczelni.html [dostęp: 4.09.2017].
 • Print vs Digital, Traditional vs Non-Traditional, Bookstore vs Online: 2016 Trade Publishing by the numbers, [online], http://authorearnings.com/report/dbw2017/ [dostęp: 8.10.2017].
 • Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014, Virutalo, [online], https://cdn.virtualo.pl/vpl-promo/93f3983c5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow. pdf [dostęp: 4.09.2017].
 • Read the book that inspired the TV show, [online], https://www.kobo.com/ww/en [dostęp: 31.12.2017].
 • Romans czy kryminał? Książkowe zakupy Polaków, [online], http://pressroom.ceneo.pl/komunikaty-prasowe/romans-czy-kryminal-ksiazkowe-zakupy-polakow/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. Książki, [online], http://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach%2061_2015%20ksiazki.pdf [dostęp: 4.09.2017].
 • Sousa I., My experience: Self-publishing with CreateSpace, Blurb, Kindle, LULU, Smashwords and Peecho, [online], https://tragicbooks.com/2017/01/02/my-experience-self-
 • publishing-with-createspace-blurb-kindle-lulu-smashwords-and-peecho/ [dostęp: 1.09.2017].
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Biblioteka Narodowa, [online], http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf [dostęp: 5.09.2017].
 • Sweney M., Screen fatigue’ sees UK ebook sales plunge 17% as readers return to print, [online], https://www.theguardian.com/books/2017/apr/27/screen-fatigue-sees-uk-ebook-salesplunge-17-as-readers-return-to-print [dostęp: 31.12.2017].
 • Tomaszewski R., „Chiński Kindle” pozyska 800 mln dolarów?, [online], https://fintek.pl/chinski-kindle-pozyska-800-mln-dolarow/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Virtualo, Regulamin, [online], http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Waglowski P., Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-128/11 – wyczerpanie prawa do cyfrowej kopii programu komputerowego, [online], http://prawo.vagla.pl/node/9813 [dostęp: 5.09.2017].
 • Wischenbart R., The business of books 2015. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, [online], http://www.book-fair.com/pdf/buchmesse/wp_the_business_of_books_2015.pdf, [dostęp: 9.09.2017].
 • Wischenbart R., The Business of Books 2016: Between the first and the second phase of transformation. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, and a look beyond books, [online], http://www.buchmesse.de/pdf/white_paper_business_of_books_june_2016.pdf [dostęp: 4.09.2017].
 • Wołczyk M., Rynek wtórny e-booków legalny?, [online], http://swiatczytnikow.pl/rynek--wtorny-e-bookow-legalny/ [dostęp: 5.09.2017].
 • Wood Z., Paperback fighter: sales of physical books now outperform digital titles, [online], https://www.theguardian.com/books/2017/mar/17/paperback-books-sales-outperformdigital-titles-amazon-ebooks [dostęp: 31.12.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.