PL EN


2018 | 60 |
Article title

Zakres działań współczesnej biblio teki publicznej. Casus Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach (województwo lubelskie), jednej z liderów wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie promocji czytelnictwa, kultury i nauki oraz aktywizacji społecznej lokalnej zbiorowości. Jest ona przykładem skutecznego wykorzystania możliwości rozwoju, jakie powstały dzięki funduszom europejskich.
EN
The article presents the activities of the Municipal Public Library in Wisznice (the Lubelskie Province), which is the one of the leaders in the implementation of modern solutions in the field of reading promotion, culture and science, and social activity of the local community. This library is an example of effective use of the opportunities that have arisen thanks to the European funds.
Year
Volume
60
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-24
Contributors
References
 • Chwedoruk A., Biblioteki powiatu bialskiego w Programie Rozwoju Bibliotek, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2015, nr 4, s. 37–47.
 • Czyżewski F., Fronczek Z., Sitko A., Kraszewscy na Podlasiu, Wisznice 2013.
 • Groff L., Rewolucja informacyjna: globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewolucji i prognozy, red. L. Zacher, Warszawa 1997, s. 15–21.
 • Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.
 • Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993.
 • Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.
 • Maniowiec A., Kwiatek J., Zbiór pieśni i przyśpiewek z regionu Wisznic, Lublin–Wisznice 2007.
 • Maniowiec A., Ludzie i książki, „Gmina Wisznice” 2005, nr 5, s. 3.
 • Ocalić od zapomnienia. Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach, oprac. A. Maniowiec, Wisznice 2004.
 • Olesiejuk A., Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach w latach 2006–2008, Lublin 2010 [maszynopis pracy magisterskiej].
 • Skrzypczak B., Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2006, s. 71–90.
 • Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, red. A. Maniowiec, E. Sokołowska, Wisznice 2006.
 • Tarasiuk D., Tymochowicz M., Dudek-Szumigaj A., Latawiec K., Klimkowicz B., Fronczek Z.W., Śladami minionego czasu… Monografia gminy Wisznice, Wisznice–Lublin 2011.
 • Tarasiuk D., Wisznice. Z dziejów miasteczka i okolic do 1918 roku, Lublin 2010.
 • Wojciechowski K., Kresowe siłaczki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://kobietynawsi.pl/Kresowe-silaczki [dostęp: 15.12.2017].
 • Zacher L., Problemy społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2018_60_111-119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.