PL EN


2018 | 60 |
Article title

Literatura dla dzieci i młodzieży w Internecie. Analiza zawartości stron internetowych wydawnictw

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyse the content of websites of selected publishers offering a book addressed to young readers in terms of the presence of a literary text on them. It has been decided to use netnography tools and a functional method to identify the criteria for selecting text extracts from websites; to describe the position of these extracts among the other elements of the website interface; to indicate the extract functions. The websites of the following publishing houses with the highest profits on the sale of books, including those for children and youth in 2013–2015, have been selected for the study: Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo AMEET , Grupa Wydawnicza Foksal, Prószyński Media, Grupa Publicat, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Czarna Owca.
PL
Celem artykułu jest analiza zawartości stron internetowych wybranych wydawnictw mających w swojej ofercie książkę adresowaną do młodego odbiorcy pod kątem obecności na nich tekstu literackiego. Postanowiono zastosować narzędzia netnografii oraz metodę funkcjonalną, aby: zidentyfikować kryteria doboru fragmentów tekstów umieszczanych na stronach internetowych, opisać miejsce tych fragmentów wśród innych elementów interfejsu strony, wskazać funkcje, jakie owe fragmenty pełnią. Do badań wybrano strony następujących wydawnictw osiągających w latach 2013–2015 najwyższe zyski ze sprzedaży książek, w tym tych dla dzieci i młodzieży: Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo AMEET, Grupa Wydawnicza Foksal, Prószyński Media, Grupa Publicat, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo Czarna Owca.
Year
Volume
60
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-24
Contributors
References
 • AMEET, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ameet.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Angry Birds, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://papilon.pl/AngryBirds/ [dostęp: 01.10. 2018].
 • Angry Birds. Kolekcja ptasich opowieści [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: http://papilon.pl/AngryBirds/opowiesci/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Czyżykowska I., Czytając o książkach, kulturze i sztukach różnych [blog], [online]. Dostępny w World Wide Web: www.czytajac.pl [dostęp: 01.10.2018].
 • Detektyw Pozytywka, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.detektywpozytywka.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • 54 Film zapowiadający tom pt. Osobliwy dom pani Peregrine w wersji angielskojęzycznej, zamieszczony na kanale Wydawnictwa Quirk Books, zyskał 780 komentarzy. Zob. Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=XWrNyVhSJUU [dostęp: 01.10.2018].
 • Detektywi na kółkach, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.detektywi-na-kolkach.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Disney Uczy, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ameet.pl/seria-disney-uczy/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Dymmel A., Czytelnictwo, czytanie i e-czytanie w epoce. Rekonesans badawczy, [w:] Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. A. Dymmel, S.D. Kotuła, Lublin 2017.
 • Emi i Tajny Klub Superdziewczyn, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://emisuperdziewczyna.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Bootrailer [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=-C-ZTUjSktI [dostęp: 01.10. 2018].
 • Firma Księgarska Olesiejuk, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/user/FKJOlesiejuk/featured [dostęp: 01.10.2018].
 • Firma Księgarska Olesiejuk. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/ [dostęp: 01.10. 2018].
 • Foksal. Grupa Wydawnicza, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.gwfoksal.pl/ [dostęp: 01.10. 2018].
 • Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2016, Warszawa 2017.
 • Góralska M., Książka w pajęczynie cyfrowej informacji: o wybranych mechanizmach łączenia tekstów w środowisku sieciowym i ich znaczeniu, [w:] Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2013.
 • Has-Tokarz A., Biblioteki internetowe i kolekcje cyfrowe dla dzieci jako narzędzie edukacji informacyjnej (wybrane projekty światowe, europejskie i krajowe), [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, red. S.D. Kotuła, R. Malesa, Z. Osiński, Lublin 2015.
 • Jak dzieci zmieniają świat? Katarzyna Sowula [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=2oCMU9C1t7U [dostęp: 01.10.2018].
 • Janusiewicz M., Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków 2013.
 • Kosmiczni odkrywcy. Franio i jego babcia [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=7uxR4C22wIc [dostęp: 01.10.2018].
 • Książnica, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://publicat.pl/ksiaznica [dostęp: 01.10.2018].
 • Książnica, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCO1GQ7pRvQPYAP_L91QX60w [dostęp: 01.10.2018].
 • Lawicka D., Matka Polka czytająca [blog], [online]. Dostępny w World Wide Web:http://matkapolkaczytajaca.blox.pl/html [dostęp: 01.10.2018].
 • Liberatura, e-literatura i... Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Opole 2012.
 • Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, red. B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Częstochowa 2014.
 • Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=KFNCyMNcZ_Y [dostęp: 01.10.2018].
 • Martynka, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.martynka.com.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Maryl M., Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Warszawa 2015.
 • Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.
 • Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=XWrNyVhSJUU [dostęp: 01.10.2018].
 • Nadolna-Tłuczykont M., Tabu w literaturze dla młodego czytelnika, [w:]Literatura dla dzieci i młodzieży, t. 5, red. K. Tałuć, Katowice 2017, s. 75–95.
 • Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Opole 2011.
 • Opowieść o błękitnym psie [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=8srSH UHkCEQ [dostęp: 01.10.2018].
 • Osobliwy dom pani Peregrine – zwiastun książki [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=mn8-WRs6IKA [dostęp: 01.10.2018].
 • Papilon, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://publicat.pl/papilon [dostęp: 01.10.2018].
 • Papilon, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCmy48Ssz4hB15xwCrLLtvLQ/featured [dostęp: 01.10. 2018].
 • Prószyński i S-ka, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.proszynski.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Prószyński i S-ka. Prostube [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/user/prostube [dostęp: 01.10.2018].
 • Publicat S.A. Grupa Wydawnicza, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/user/PublicatSAGrupa [dostęp: 01.10.2018].
 • Publicat S.A. Grupa Wydawnicza, [główna strona wydawnictwa], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://publicat.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Reksio, [strona poświęcona serii książek], [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.reksioprzyjaciel.pl/#/buda [dostęp: 01.10.2018].
 • Rogers R., Digital methods, Boston 2013.
 • Socha I., Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwagi wstępne, [w:] Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 1. Konteksty i uwarunkowania, red. Z. Gębołyś, Katowice 2010, s. 15.
 • Sudweeks F., Simmoff S.J., Complementary Explorative Data Analysis. The Reconciliation of Quantitative and Qualitative Principles, [w:] Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net, red. S. Jones, Thousand Oaks 1999.
 • Tałuć K., Literatura dla młodego odbiorcy w polskojęzycznych zasobach sieciowych, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), t. 2, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009.
 • Tytus, Romek, i A’Tomek, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tytus.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Whisper. Nawiedzony dom, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.whisper.nk.com.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwa AMEET , [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCiZBn_H9W1-510Bgw1nRjww [dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Czarna Owca, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.czarnaowca.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Czarna Owca, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCFf_cNqVvdHGuJKIBTgluyw [dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Dolnośląskie, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCCkaphl2yg9Ol5BHqGpdltA [dostęp:
 • 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Dolnośląskie, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://publicat.pl/wydawnictwo-dolnoslaskie[dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Nasza Księgarnia, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/user/naszaksiegarnia [dostęp: 01.10.2018].
 • Wydawnictwo Wilga, [kanał w serwisie YouTube], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/channel/UCoNiEEkrcWF1Cv_WjfaiAtQ [dostęp: 01.10.2018].
 • Zabawy na wsi [film], [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=60cWrd5f8C0 [dostęp: 01.10.2018].
 • Zabookowani, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://zabookowani.pl/ [dostęp: 01.10.2018].
 • Zając M., Książka dziecięca – w stronę konwergencji mediów, [w:] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2018_60_37-57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.