PL EN


2019 | 61 |
Article title

Wielka Księga Miasta. Fotografie lubelskiej dzielnicy żydowskiej w zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia historię, sposób tworzenia oraz zasób repozytorium cyfrowego Biblioteki Multimedialnej Teatru NN. Analizie poddano zawartość zbiorów ikonograficznych tworzonych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, w szczególności źródła dotyczące historii lubelskiej społeczności żydowskiej. Bogata dokumentacja fotograficzna dzielnicy żydowskiej powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego za sprawą fotoamatorów i zawodowych fotografów: Jana Bułhaka, Józefa Czechowicza, Edwarda Hartwiga, Altera Kacyzne, Stefana Kiełszni, Stanisława Magierskiego, Henryka Poddębskiego i Wiktora Ziółkowskiego. Rozważania ukazują znaczenie fotografii w dokumentowaniu historii oraz zachowaniu pamięci o ludziach i miejscach.
EN
The article refers the history of digital repository of Bibliotka Multimedialna Teatru NN. The text analyzes the content of iconographic collections created by the “Grodzka Gate – NN Theater” Center, specifically focused on visual sources to the history of the Lublin Jewish community. The aim of the article is to organize the collected material from the perspective of photography as a historical source. The research problem is the analysis of material supplementing the research on reconstruction of the city’s history.
Year
Volume
61
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-05-29
Contributors
References
 • Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. J. Doktór, Lublin 2012.
 • Bielecka-Hołda M., Wielka Księga miasta, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 323–334.
 • Bomba R., Brama 2.0. Animacja kultury cyfrowej w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”: Misterium Bramy. Antropologia Pamięci, 2017, R. LXXI, nr 3 (318), s. 141–148.
 • Chmielewski J., Zagłada żydowskiego miasta – likwidacja getta na Podzamczu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 4, s. 705–739.
 • Dereczyński H., Wstęp, [w:] J. Bułhak, Fotografia ojczysta, Wrocław 1951, s. 5–9.
 • Dworniczak K., Alter Kacyzne (1885–1941), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 153–157.
 • Dworniczak K., Henryk Poddębski (1890–1945), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 210–216.
 • Dworniczak K., Jan Bułhak (1876–1950), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 78–86.
 • Dworniczak K., Józef Czechowicz (1903–1939), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 108–115.
 • Dworniczak K., Roman Vishniac (1887–1990), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 258–266.
 • Dworniczak K., Stanisław Jacek Magierski (1904–1957), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 182–190.
 • Dworniczak K., Stanisław Pastusiak, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 204–207.
 • Dworniczak K., Wiktor Ziółkowski (1893–1978), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 278–286.
 • Fedorowicz M., Fotografie Lublina do 1939 roku w zbiorach Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach
 • 1839–1939, 2019, nr 48, s. 335–364.
 • Fedorowicz M., Kiszka A., Skrzypek M., Zętar J., Czechowicz jako fotograf, „Scriptores” 2008, nr 32, t. 3, s. 84–93.
 • Gawarecki H., Dawny Lublin na fotografiach Stefana Kiełszni, Lublin 1975.
 • Janus K., Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”: Misterium Bramy. Antropologia Pamięci, 2017, R. LXXI, nr 3 (318), s. 181–189.
 • Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E., Historia Lublina w liczbach, Lublin 2017.
 • Jarzembowski K., Magierski Stanisław Jacek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław 1974, s. 171–173.
 • Księga pamięci żydowskiego Lublina, wybór, oprac. i wstęp A. Kopciowski, Lublin 2011.
 • Kuwałek R., Wysok W., Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 • Libionka D., Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 2017.
 • Lipniewski J., Widokówki lubelskie – historia i znaczenie dla ikonografii miasta (1896–1939), [w:] Ikonografia dawnego Lublina, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1999, s. 88–119.
 • Majuk D., Wiśniewska A., Dworniczak K., Kiełsznia Stefan (1911–1987), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 162–173.
 • Ulica Nowa 3. Stefan Kiesznia. Historyczne zdjęcia ulic żydowskiej dzielnicy w Lublinie, Lipsk 2011.
 • Odnous B., Fotograf zaginionego miasta, „Karta” 2000, nr 31, s. 10–15.
 • Pietrasiewicz T., Teatr Pamięci Teatru NN, Lublin 2017.
 • Próchniak P., Brama jako archiwum. Działania archiwizacyjne Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Kultura i Społeczeństwo”: Społeczne w archiwach, 2019, t. 63, nr 1, s. 113–123.
 • Przypadek zamierzony. Dlaczego właśnie Krawiecka 41, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Marcin Skrzypek, „Scriptores” 2003, nr 28.
 • Radzik T., Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007. „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48.
 • Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009.
 • Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze, red. P. Próchniak, Lublin 2018.
 • Tyszczyk A., Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na Przykład” 1999, nr 11/12 (listopad/grudzień), s. 13–16.
 • Web M., Polyn. Jewish Life in the Old Country. Alter Kacyzne, New York 1999.
 • Zętar J., Edward Hartwig (1909–2003), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 139–145.
 • Zętar J., Jak budowano plac Zamkowy…, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lubelski” 18.08.2017, s. 6–7.
 • Zętar J., Lustro z pamięcią. Kolekcja szklanych negatywów z Lublina, [w:] Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice, red. L. Lameński, E. Letkiewicz, P. Majewski, J. Żywicki, Lublin 2019, s. 413–427.
 • Zętar J., Opowieść o mieście – lubelskie archiwum Edwarda Hartwiga, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 470–489.
 • Zętar J., Szeroka – opowieść o ulicy, której nie ma, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lubelski” 25.08.2017, s. 8–9.
 • Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Lublin 1996.
 • Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, red. T. Radzik, Lublin 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2019_61_63-83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.