PL EN


2013 | 31 |
Article title

Funkcje i przykłady przysłów, sentencji i pieśni jako wzorce poezji ludowej w powieści historycznej Otczyj switylnyk Romana Fedoriwa

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to identify the functions of proverbs, adages and songs found in the forms of folk poetry incorporated into a historical novel. The phraseological units under scrutiny(frequently compared with data from other languages) shape the mood of a literary work, enliven the novel and contribute to its informal character. The proverbs and adages make the utterances of protagonists more convincing. Along with proverbs and adages, also songs were explored in this paper as they fulfill an important role in the creation of folk character.
PL
Głównym celem artykułu jest wskazanie funkcji, jakie pełnią w powieści historycznej formу poezji ludowej, jakimi są przysłowia, sentencje i pieśni. Wymienione w pracy związki frazeologiczne(często porównane z innymi językami) kształtują nastrój utworu i ożywiają powieść. Przysłowia i sentencje sprawiają, że wypowiedzi bohaterów są bardziej przekonywujące. Obok przysłów i sentencji w pracy opisane zostały pieśni ludowe, które również spełniają ważną rolę charakteryzowania postaci, określania ich nastrojów oraz pragnień.
RU
There is no abstract available for this language
Keywords
Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-15
Contributors
References
 • Зубачин Ф., Роман Федорів: Увіходжу в арканове коло, „Молодь України”, 30 червня 1977.
 • Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
 • Літературознавчий словник-довідник, ред. Р. Т. Грм’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко, Київ 1997.
 • Мацько Л. І., Кадомцева Л. О., Кононенко П. П., Сидоренко О. М., Українська мова, Київ 1995.
 • Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Пономарів О. Д., Стилістика сучасної української мови, Київ 1992.
 • Словник фразеологізмів української мови, уклад. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дят-чук та інші, Київ 2008.
 • Українська афористика X–XX ст., упор. Р. Коваль, В. Шевчук, М. Михальченко, Київ 2001.
 • Українські народні прислів’я та приказки, ред. В. Бобкова, Й. Багмут, А. Багмут, Київ 1963.
 • Українські пісні. Збірник, упор. В. Флячок, Львів 2005.
 • Федорів Р., Отчий світильник, Львів 1976.
 • Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В., Сучасна українська мова, Київ 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2013_31_0_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.