PL EN


2015 | 33 | 1 |
Article title

„Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia”. Niesamowite opowieści Marka Słyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkic stanowi próbę opisu powieści Marka Słyka przy użyciu pojęć charakterystycznych dla modernistycznego dyskursu literackiego. Autor za punkt wyjścia przyjmuje analizę powieści Gra o super-mózg, widzianej jako specyficzna realizacja konwencji powieści detektywistycznej. Następnie przygląda się modyfikacjom tej konwencji, dokonanym w pozostałych tekstach Słyka, i wynikającym stąd konsekwencjom dla rozumienia literackości i zadań powieści, a także dla procesów budowania znaczeń w rzeczywistości empirycznej. Przeobrażenia te ujęte zostają jako diagnoza określonego momentu kultury XX-wiecznej, charakteryzującego się nieokiełznaną wieloznacznością, odporną na próby totalizującego ujednoznacznienia.
EN
The author analyses the novels by Marek Słyk using terms and concepts typical for modern literature. He shows relations between Gra o super-mózg, a detective story for teen readers, and other novels, which were much more experimental and avant-garde. Słyk tried to transform the ways of defining literature as an institution especially in the late 1970s and early 1980s in Poland. Political situation of that period involved completely different socially accepted approach to prose. His offer was radically innovative but not like Słyk’s predecessors. He pointed out that modern 20th-century world was marked with permanent ambiguity, so literature had no other way but to accept this fact.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-01
Contributors
References
 • Bibliografia podmiotowa:
 • Słyk M., Gra o super-mózg, Warszawa 1982.
 • Słyk M., Pra-weda, [na:] http://www.marekslyk.pl [data dostępu: 20.12.2015].
 • Słyk M., W barszczu przygód, Warszawa 1980.
 • Słyk M., W krupniku rozstrzygnięć, Warszawa 1986.
 • Słyk M., W rosole powikłań, Warszawa 1982.
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Bauer Z., Dekada, Warszawa 1986.
 • Behar H., O tytułach surrealistycznych (przeł. A. Labuda), „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 2.
 • Bereza H., Bieg rzeczy, Warszawa 1982.
 • Bereza H., Dopowiedzenie, „Twórczość” 1979, nr 5.
 • Bereza H., Powtórzenie, „Twórczość” 1980, nr 11.
 • Błoński J., Dwie groteski – i pół, „Literatura” 1987, nr 5.
 • Bugajski L., Z sensem o bezsensie, [w:] idem, Strategia ślimaka, Warszawa 1988.
 • Bürger P., Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, red. nauk. K. Wilkoszewska, Kraków 2006.
 • Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowskiego, słowo wstępne J. Błońskiego, przeł. J. Błoński et al., Warszawa 1967.
 • Czapliński P., Śliwiński P., Tylko literatura?, [w:] eidem, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.
 • Czapliński P., Wobec literackości: przygoda antyfikcji, [w:] idem, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
 • Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Lewicki, przeł. J. Anders et al., Warszawa 1983.
 • Galant J., Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej, „Kresy” 1998, nr 3.
 • Galant J., Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998.
 • Głowacki J., Nazewnictwo literackie w utworach Edmunda Niziurskiego, Gdańsk 1999.
 • Kirsch D., Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych, „Twórczość” 1981, nr 9.
 • Komendant T., Subiektyw, „Twórczość”1987, nr 7.
 • Kuźma E., Fantastyka postmodernistyczna (na przykładach z polskiej prozy), [w:] Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1994.
 • Lem S., O powieści kryminalnej, [w:] idem, Wejście na orbitę. Felietony i szkice, Kraków 1962.
 • Nowacki D., Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych, [w:] Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. D. Śnieżki, Warszawa 1996.
 • Nowacki D., Trylogia Marka Słyka – paradoksy lektury, „Fa-art” 1996, nr 1.
 • Owczarek B., O powieściach Marka Słyka, „Twórczość” 1997, nr 12.
 • Pysiak K., Formy obecności, [w:] Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa 1981.
 • Stala M., Parodia i wartość (O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych), [w:] Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, S. Jaworskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1982.
 • Uniłowski K., Po roku 1970, [w:] idem, Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999.
 • Uniłowski K., Twórca jako konsument. O trylogii Marka Słyka, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1995, nr XXX.
 • Wróblewski B., Drugoświatowiec wydziedziczony, [w:] idem, Wydziedziczenie i kompleksy, Lublin 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2015_33_1_171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.