PL EN


2015 | 33 | 1 |
Article title

Na skałach Calvados Antoniego Sygietyńskiego w świetle humanistyki ekologicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten poświęcony jest analizie i interpretacji powieści Sygietyńskiego w perspektywie humanistyki ekologicznej. Świat przedstawiony w Na skałach Calvados jest ukazany jako ekosystem, w którym relacje między ludźmi, zwierzętami, roślinami są bardzo ważne. Rybacy są świadomi, że ich egzystencja zależy od natury. Pomimo to traktują naturę w sposób przedmiotowy, pogrążając się w procesie konsumpcji. Sygietyński antycypuje współczesną myśl ekologiczną dotyczącą racjonalnego korzystania z dóbr ziemskich.
EN
This article is devoted to the analysis and interpretation of Sygietyński’s novel in the perspective of ecological humanities. The world presented in On the Calvados’ rocks is shown as an ecosystem, in which relations between people, animals, plants are very crucial. Fishermen are aware of the fact that their existence depends on nature. Despite this fact they treat nature as an object, they immerse themselves in the process of consumption. Sygietyński anticipates the contemporary ecological thought about rational use of earthly goods.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-01
Contributors
References
 • Bibliografia podmiotowa
 • Sygietyński A., Na skałach Calvados. Powieść z życia normandzkich rybaków, Kraków 2003.
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 1999.
 • Domańska E., Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2.
 • Durczak J., Rozmowy z ziemią. Tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej, Lublin 2010.
 • Ihnatowicz E., Literatura drugiej połowy XIX wieku (1864–1914), Warszawa 2000.
 • Kulczycka-Saloni J., Antoni Sygietyński, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. IV, Warszawa 1971.
 • Kulczycka-Saloni J., Naturalizm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2002.
 • Latour B., Czy nie-ludzie zostaną zbawieni? Argument ekoteologiczny, przeł. M. Bokiniec, [w:] Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, t. XVI, Warszawa 2009.
 • Mar D. P. del , Ekologia, przeł. J. Karłowski, Poznań 2010.
 • Markiewicz M., Pozytywizm, Warszawa 1999.
 • Paczoska E., Antoni Sygietyński – teoretyk w laboratorium naturalizmu, [w:] J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992.
 • Uryga Z., „Na skałach Calvados” - powieść krytyka, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2.
 • Weil K., Thinking Animals. Why Animal Studies Now?, New York 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2015_33_1_191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.