PL EN


2015 | 33 | 1 |
Article title

Uciec z Bałkanów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy obrazu Bałkanów w prozie postjugosławiańskiej. Mieszkańcy półwyspu próbują ustosunkować się wobec odnoszących się do nich opinii oraz wyobrażeń, wykreowanych przez zachodnioeuropejski dyskurs bałkanistyczny. Negatywne wyobrażenia stają się powodem kompleksów, poczucia niesprawiedliwości i żalu. Mieszkańcy Bałkanów szukają więc sposobu na ucieczkę od bałkańskiej tożsamości. Naukowcy, pisarze i publicyści głośno i zdecydowanie przeciwstawiają się krzywdzącemu, jednostronnemu wizerunkowi Bałkanów. Próbują udowodnić, że nie jest on do końca zgodny z rzeczywistością, zaś w procesie jego kształtowania udział miały nie tylko narody bałkańskie, ale także Zachód.
EN
The article deals with the Balkans image in post-Yugoslavian prose. The inhabitants of the peninsula try to respond to the opinions and perceptions that are related to them, created by the Western European Balkanistic discourse. Negative ideas have become the cause of complexes, a sense of injustice and resentment. That is why the inhabitants of the Balkans are looking for a way to escape from the Balkan identity. Scientists, writers and publicists strongly oppose the invidious, one-sided image of the Balkans. They are trying to prove that it is not quite in consonance with reality, and that the process of shaping the image of the Balkans was influenced not only by the Balkan nations, but also by the West.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-01
Contributors
References
 • Bibliografia podmiotowa
 • Čolović I., Bałkany - terror kultury, przeł. M. Petryńska, Wołowiec 2007.
 • Kapllani G., Krótki podręcznik przekraczania granic, przeł. E. T. Szyler, Wołowiec 2009.
 • Štiks I., Krzesło Eliasza, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Warszawa 2009.
 • Ugrešić D., Kultura kłamstwa, przeł. D. Jovanka Ćirlić, Wrocław 1998.
 • Vorpsi O., Kraj, gdzie nigdy się nie umiera, przeł. J. Ugniewska, Wołowiec 2008.
 • Vorpsi O., Ręka, której nie kąsasz, przeł. J. Ugniewska, Wołowiec 2009.
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Duda M., Polskie Bałkany. Proza postjugosławiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska, Kraków 2013.
 • Todorova M., Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor i M. Budzińska, Wołowiec 2008.
 • Bibliografia kontekstowa
 • Chaszczewicz-Rydel M., Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, Wrocław 2013.
 • Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków 2013.
 • Kola A., Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim, Toruń 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2015_33_1_229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.