PL EN


2015 | 33 | 1 |
Article title

W stronę anafor kolektywnych: analiza relacji asocjatywnej membre/collection w dziełach prozą Christine de Pizan

Content
Title variants
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
In the world of text based on subjective perception, thematic progression is not always logical from the point of view of orientation of information. Sometimes, after finishing reading the text seemingly associative structures, as may be observed in the case of collective anaphors based on the member/collection relation, turn out not to be associative structures at all. They refer to the information that has been presented before without continuity of information kept by other anaphors. In the presence of such a structure, it seemed logical to isolate hyperthemes functioning in all the work and not only within individual chapters. Nouns meaning affinity may function in the structure of an associative anaphor if indirectly or directly a collective entity may be found.
PL
W świecie tekstu opierającym się na subiektywnej percepcji progresja tematyczna nie zawsze jest logiczna z punktu widzenia orientacji informacji. Zdarza się, że konstrukcje pozornie asocjatywne nie spełniają kryteriów anafory asocjatywnej (przypadek anafor kolektywnych bazujących na relacji membre/collection – element zbioru/zbiór), gdyż nawiązują do informacji przedstawionej wcześniej, bez ciągłości informacyjnej utrzymanej przez inne anafory. Wobec takiej struktury, wydawało się logiczne wyodrębnić hipertematy funkcjonujące na przestrzeni dzieła, a nie tylko w obrębie rozdziałów. Rzeczowniki oznaczające pokrewieństwo, analizowane w dziełach prozą Christine de Pizan, mogą funkcjonować w konstrukcji anafory asocjatywnej, jeśli można znaleźć pośrednio lub bezpośrednio jednostkę nadrzędną – collectif. Podwójna interpretacja anaforyczna referensów le roi/la reine, zarówno kolektywna, jak i funkcjonalna, jest możliwa w przypadku antecedensa implicytnego.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-01
Contributors
References
  • Euvres de Christine de Pizan analysées
  • LFBM – Le Livre des fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V. (1936-40), éd. Suzanne Solente, Paris, Champion (SHF), 2 volumes
  • LP – The ‘Livre de la Paix’ of Christine de Pisan. (1958), éd. Charity Cannon Willard, ‘S-Gravenhage, Mouton
  • LCP – Le Livre du corps de Policie. (1967), éd. Robert H. Lucas, Génève, Droz (TLF, 145) Ouvrages et articles
  • Kleiber G., 1977, Des anaphores associatives méronymiques aux anaphores associatives locatives, «Verbum», XIX, t. 1–2, p. 25–64.
  • Kleiber G., 2001, L’anaphore associative, Paris, PUF (Linguistique nouvelle), Lyons.
  • Lyons J., 1978, Eléments de sémantique, Larousse, Paris (trad. franç. de Semantics I, Cambridge, Cambridge University Press, 1977).
  • Milner J.-C., 1982, Ordres et raisons de langue, Seuil, Paris.
  • Salles M., 1995a, La relation lexicale «partie-de», Thèse de doctorat de l’Université de Caen, Université de Caen.
  • Salles M., 1995b, Anaphore, partie-de et stéréotypes, «Scolia», 3, p. 47–58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2015_33_1_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.