PL EN


2016 | 34 | 1 |
Article title

„Krótkie długie życie” ks. Twardowskiego. O strategiach biografa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper reviews two biographies devoted to the late priest and poet Jan Twardowski, who died in 2006. The authors of both books adopt different strategies: they use biographical sources in different way and vary in the construction of fate of their protagonist. Grzebałkowska concentrates on reporting activities, attempting to discover the answer to the question of human fate. Smaszcza is interested in the priest-poet and thus draws the clear shape of the fate of the reverend and artist, avoiding sensitive and controversial issues.
PL
Artykuł traktuje o dwóch biografiach poświęconych zmarłemu w 2006 roku poecie księdzu Janowi Twardowskiemu. W obu książkach autorzy przyjmują inną strategię: inaczej wykorzystują materiał biograficzny i odmiennie konstruują los swego bohatera. Grzebałkowska skupia się na czynnościach reporterskich, próbując wyjaśnić zagadkę losu drugiego człowieka. Smaszcza interesuje kapłan-poeta, kreśli zatem klarowny kształt losu duchownego i twórcy zarazem, unikając spraw drażliwych i kontrowersyjnych.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-13
Contributors
References
 • Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.
 • Bühler Ch., Bieg życia ludzkiego, przeł. E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1999.
 • Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.
 • Chojnowski Z., „Kochamy księdza Twardowskiego”, „Nowe Książki” 2014, nr 3.
 • Clifford J. L., Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. A. Mysłowska, Warszawa 1978.
 • Gietka E., Muza księdza Twardowskiego, „Polityka” 2007, nr 46.
 • Grzebałkowska M., Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.
 • Jarniewicz J., Palec biografa, „Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 17.
 • Jasińska M., Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970.
 • Jochymek R., W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Warszawa 2004.
 • Kiślak E., Polska biografistyka: nowy kierunek?, [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013.
 • Luter A., Normalny facet, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 39.
 • Markowski M. P., Cień biografa, „Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 17.
 • Nicieja S., Biograf – fotograf, detektyw, kreator, [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, red. L. Kuberski, Opole 1998.
 • Runyan McKinley W., Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody, przeł. J. Kasprzewski, Warszawa 1992.
 • Sławiński J., Myśli na temat: biografii pisarza, [w:] Biografia – geografia – kultura literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975.
 • Smaszcz W., Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, Warszawa 2013.
 • Sosnowska J., Biografia kobieca, [w:] Biografia, historiografia, dawniej i dziś. Biografia nowoczesna. Nowoczesność biografii, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2005.
 • Tajemnice księdza Twardowskiego, z Magdaleną Grzebałkowską rozmawia Milena Rachid Chehab, „Gazeta Wyborcza”, wyd. z dnia 30.05.2015.
 • Zajas P., Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań 2011.
 • Zalejko G., Przeciw metodzie (biograficznej). Refleksje nad historycznością biografistyki, [w:] O biografii i metodzie biograficznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993.
 • Zaleski M., Kłopoty z monografią, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.
 • https://pl-pl.facebook.com/notes/wrzenie-%C5%9Bwiata/mariusz-szczygie%C5%82-o-spotkaniuz-magdalen%C4%85-grzeba%C5%82kowsk%C4%85/170603466354091/ [dostęp: 16.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_1_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.