PL EN


2016 | 34 | 1 |
Article title

Tabu dziecięce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
I am availing myself of with natural conversations with the participation of pre-school and school children, and with test questions concerning bans imposed on children. In the conclusion I state that bans directed at children and orders of adults constitute the taboo on extending the significance. The children’s taboo is not encountering consequences in the form of the divine punishment or the penalty of supernatural powers. Bans directed at children are aimed at protecting their life and health and preserving the safety. The penalty for opposing to bans is being sanctioned legally, as well as socially and according to custom.
PL
Posiłkuję się naturalnymi rozmowami z udziałem dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pytaniami testowymi dotyczącymi zakazów stawianych dzieciom. Dochodzę do konkluzji, że dotyczące dzieci zakazy i nakazy osób dorosłych świadczą o poszerzeniu znaczenia tabu. Zakazy nakładane na dzieci mają na celu ochronę ich życia i zdrowia oraz zachowania bezpieczeństwa i ich etykietalnych zachowań. Dziecięce tabu nie spotyka się z konsekwencjami w postaci kary boskiej lub kary sił nadprzyrodzonych. Kara za sprzeciwianie się zakazom jest sankcjonowana prawnie, a także społecznie i obyczajowo.
Keywords
PL
tabu   znaczenie   dzieci   zakaz   zdrowie   życie   prawo  
EN
taboo   meaning   children   ban   health   life   law  
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-13
Contributors
References
  • Boniecka B., 1997, Kształt dziecięcego słowa, Lublin.
  • Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999, [na]: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999 [dostęp: 22.09.2016].
  • Frazer J. G., 1969, Złota gałąź – studia z magii i religii, Warszawa.
  • Freud Z., 1993, Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków, Warszawa.
  • Godula A., 2009, Język dziecka a jego zainteresowania, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bonieckiej, Lublin.
  • Orłowska J., 2009, Stereotyp dziecka w wyobrażeniach małych dzieci, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bonieckiej, Lublin.
  • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 2003, t. 42, red. H. Zgółkowa, Poznań.
  • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 2004, t. 48., red. H. Zgółkowa, Poznań.
  • Słownik etnologiczny – terminy ogólne, 1987, red. Z. Staszczak, Poznań.
  • Tabu, [na:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabu_(ujednoznacznienie) [dostęp: 22.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_1_187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.