PL EN


2016 | 34 | 1 |
Article title

Człowiek w nieludzkim świecie wojny - Gałązka rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Gałązka rozmarynu [Rosemary Twig] is a popular art. The article attempts to identify the distinctive features of this type of writing with the aim of positioning it against an earlier literary tradition. In the drama two trends are shown: on the one hand – building a legend of Brigadier Piłsudski and legionary community; on the other – depriving people of heroic qualities: portraying a biological perspective of war participants.
PL
Gałązka rozmarynu jest sztuką popularną. W artykule podjęto próbę określenia cech dystynktywnych tego typu pisarstwa, usytuowania go względem tradycji literackiej. W dramacie zaznaczają się dwie tendencje: z jednej strony budowanie legendy Brygadiera Piłsudskiego i legionowej społeczności, z drugiej – deheroizacja, ukazywanie biologicznej perspektywy uczestników wojny.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-13
Contributors
References
 • Durski S., Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800–1830, Wrocław 1974.
 • Gosik-Kapelińska I., Historia dramatem pisana. Dramat historyczny w epoce pozytywizmu, Kraków 2011.
 • Jakowska K., Wojny światowe a literatura w kraju, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej et al., Wrocław 1992.
 • Kwiatkowski J. Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002.
 • Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.
 • Markiewicz H., Nowakowski Zygmunt, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXIII, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław 1978.
 • Nowakowski Z., Gałązka rozmarynu, Londyn 1945.
 • Olszewska M. J., Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914–1919 wobec I wojny światowej, Warszawa 2004.
 • Prussak M., Komedia, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red A. Brodzkiej et al., Wrocław 1992.
 • Ratajczak J., Dramat chłopski: krotochwila i tragedia, „Dialog” 1972, nr 4/5.
 • Ratajczakowa D., Obrazy narodowe w dramacie i teatrze, Wrocław 1994.
 • Rawiński M., Dramaturgia polska 1918–1939, Warszawa 1993.
 • http://www.e-teatr.pl/ [dostęp: 15.05.2016].
 • http://www.nieporet.pl/kultura/galazka-rozmarynu-gok/ [dostęp: 15.05.2016].
 • http://www.mdk.beskidy.pl/ [dostęp: 15.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_1_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.