PL EN


2016 | 34 | 2 |
Article title

Archeologiczne krajobrazy współczesności. Co z nas zostanie po apokalipsie?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście opisano studium przypadku stanowisk archeologicznych związanych z XX i XXI wiekiem: opuszczonych wiosek łemkowskich. Wioski w Beskidzie Niskim są wystawione na działanie przyrody od przeszło 70 lat, mogą być więc traktowane jako krajobraz postapokaliptyczny w pełnym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Poruszony został temat stanu zachowania różnych elementów kultury materialnej w kontekście pamięci krajobrazu oraz troski o dziedzictwo kulturowe. Na ich przykładzie autor prowadzi rozważania o możliwości włączenia archeologii do dyskusji o realiach światów postapokaliptycznych w literaturze, sztuce i mediach oraz o entropii współczesnej kultury materialnej.
EN
The article describes a case study of archeological sites – deserted Lemko villages. Villages in the Lower Beskids have been exposed to forces of nature for over 70 years, thus they can be regarded as a post-apocalyptic landscape in the full and literal sense of the word. The topic refers to the state of preservation of various elements of material culture in the context of landscape memory as well as care about cultural heritage. On such grounds the author speculates on the possibility of adding the archeological view to the discussion about possible realities of post-apocalyptic worlds in literature, art and media, as well as entropy of contemporary material culture.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-22
Contributors
References
 • Frąckowiak M., Kajda K., Kobiałka D., [na:] http://biografia.archeo.edu.pl/wp/2014/10/18/archeologia-i-ii-wojna-swiatowa-drzewa-z-rytami-jako-kultura-aterialna/ [data dostępu: 24.04.2016].
 • Grzesik W., Traczyk T., Wadas B., Beskid Niski od Komańczy do Wysowej, Warszawa 2012.
 • Kobyliński Z., Archeolog jako móca umrłych, [w:] Archeologia Hereditas nr 5, pod redakcją Z. Kobylińskiego
 • i J. Wysockiego, Warszawa–Zielona Góra 2015, s. 139–149.
 • Kobyliński Z., Krajobraz jako pamięć, [w:] Archeologia Hereditas nr 3, pod red. J. Wysockiego, Warszawa–Zielona Góra 2014, s. 12–22.
 • Miłosz C., Piosenka o końcu świata, [na:] http://wiersze.doktorzy.pl/piosenka.html [data dostępu: 30.05.2016].
 • Nabywaniec S., Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-
 • Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1995, t. 2.
 • Olszański T. A., Dawny i nowy świat Łemków. Czym była i czym jest Łemkowszczyzna, [w:] Beskid Niski. Przewodnik prawdziwego turysty, pod red. P. Lubońskiego, Pruszków 2012.
 • Piecuch A., Harkawy A., Jankowska-Harkawy M., Opuszczone wsie ziemi gorlickiej, Warszawa 2013.
 • Sabatowicz P., Wspomnienia Piotra Sabatowicza, [na:] http://www.sekowa.info/index.php?go=3&id2=33 [data dostępu: 24.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_2_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.