PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

Człowiek wobec książki. Zwrot ku rzeczom – zwrot ku książkom? O projektowaniu, historii i książce jako obiekcie pożądania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie „człowiek a książka” można z pewnością rozpatrywać na różnych płaszczyznach. W niniejszym artykule uwagę skupiono na historii książki, projektowania, a także kwestii pożądania książek, postrzegania ich jako dzieł sztuki czy obiektów kultu. Zaprezentowano zmiany, jakie kultura książki wnosiła i wnosi do życia społecznego. Starano się umieścić zainteresowanie książką w nurcie jednego ze zwrotów współczesnej humanistyki – zwrotu ku rzeczom, który, jak się wydaje, mógłby zostać rozpatrywany również w kategorii zwrotu ku książkom. 
EN
The man and book paradigm in our history can be illustrated in a variety of ways. This paper focuses on the history of books and book design inspirations, with strong emphasis on introducing a book as an object of desire, art and culture. Moreover, this paper highlights the importance of the book culture as well as its past and present impact on our social life. The interest in books is placed in a concept of one of the so-called turns in the humanities – the turn to things, which in a specific way, can be understood as the turn to books.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
 • Arct, Michał. (1926). Piękno w książce. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
 • Ayad, Sara, Cave, Roderick. (2015). Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki. Warszawa: Arkady.
 • Bąbiak, Grzegorz. (2013). Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku. Sztuka Edycji, 2, s. 19–30.
 • Bieńkowska, Barbara, Chamerska, Halina. (1987). Zarys dziejów książki. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.
 • Biernat z Lublina. (1522). Kto miłuje księgi, nie miewa tęskności. Pobrano z: http://staropolska.pl/renesans/biernat_z_lublina/Wybor_bajek_01.html (dostęp: 20.06.2016).
 • Bringhurst, Robert. (2007). Elementarz stylu w typografii. Tłum. Dorota Dziewońska. Kraków: d2d. Ebook kontra książka papierowa. Pobrano z: http://warto-nie-warto.pl/ebook-kontra-ksiazkapapierowa/ (dostęp: 20.06.2016).
 • Frutiger, Adrian. (2010). Człowiek i jego znaki. Tłum. Czesława Tomaszewska. Kraków: d2d.
 • Gruchała, Janusz. (2002). Iucunda familia, librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki. Kraków: Universitas.
 • Heidegger, Martin. (2002). Czym jest rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych. Tłum. Janusz Mizera. Warszawa: KR.
 • Kamisińska, Dorota. (2007). Książka jako dzieło sztuki. Estetyka i Krytyka, 12, s. 73–86.
 • Komza, Małgorzata. (2003). Muzea sztuki książki. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2560, Bibliotekoznawstwo, XXIV, s. 255–268.
 • Konieczna, Ewelina J. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Książka jako przedmiot pożądania. Pobrano z: https://readeatslip.wordpress.com/2012/03/10/ ksiazka-przedmiot-pozadania-mickey-smith-volume-collocations/ (dostęp: 23.06.2016).
 • Kvist, Sannah. (2012). All I own. Pobrano z: http://www.sannahkvist.se/projects/all-i-own/ (dostęp: 15.06.2015).
 • Lebda, Małgorzata. (2013). Książka jako przedmiot pożądania. Fragile, 8. Pobrano z: http://www. fragile.net.pl/home/ksiazka-jako-przedmiot-pozadania (dostęp: 23.02.2017).
 • Lenart, Bonawentura. (1928). Piękna książka jako zestaw czynników materialnych, papieru, czcionek, ilustracji światłokowych, druki i oprawy. Wilno.
 • Martin, Henri, Jean, Chartier, Roger, Vivet, Jean-Pierre. (1983). Histoire de l’édition française, t. 3, Le temps des éditeurs, Du romantisme à la Belle Epoque (1830–1900). Paryż: Promodis.
 • Olsen, Bjørnar. (2010). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłum. Bożena Shallcross. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
 • Ośmiu słynnych bibliofilów i ich biblioteki. Pobrano z: http://booklips.pl/zestawienia/8-slynnychbibliofilow-oraz-ich-domowe-biblioteki/ (dostęp: 22.02.2017).
 • Pięć wyjątkowych książek. Pobrano z: http://wdowyibekarty.pl/piec-wyjatkowych-ksiazek (dostęp: 17.05.2016).
 • Skorupa, Ewa (2004). Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871–1914:„O podburzanie do gwałtów...”. Kraków: Universitas.
 • Sudjic, Dejan. (2013). Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? Kraków: d2d.
 • Szwejkowska, Helena. (1987). Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny. Warszawa: PWN.
 • The Bay Psalm Book Sale. Pobrano z: http://www.sothebys.com/en/auctions/2013/the-bay-psalmbook-sale-n09039.html#&i=0 (dostęp: 22.02.2017).
 • Tomasik, Ewa. (1994). Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Tschichold, Jan. (2011). Nowa typografia. Tłum. Eliza Borg. Łódź: Recto verso.
 • Uzanne, Octave. (1896). Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopegique et bibliotechnique à l’usage des bibliognostes, des bibliomanes et des bibliophilistins. Paryż: Paris Les Sociétaires de l’Académie des beaux livres.
 • Wichowa, Maria. (2003). Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych. Rekonesans historycznoliteracki. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Librorum 17, s. 49–66.
 • Wiercińska, Janina. (1986). Sztuka i książka. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.