PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

„Homo legens” – gatunek zagrożony?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Is reading facing a crisis nowadays and is the reader an endangered species? Does the development of modern information technologies cause a decline of reading? The objective of the paper is to present the relationship between the book and the reader, the issues concerning contemporary reading, and consequently, reading culture, and the place of the reader and the book in the information society. The process of becoming a reader begins already in childhood, with one’s reading interests and habits changing in the process of psychophysical and psychosocial maturing. They normalize only in adult life. The paper also utilizes the National Library’s reports on the state of readership and on the development of the e-book market in Poland. The dynamic development of digital technologies, the electronic form of publication, and the appearance of newer and newer interfaces of e-book platforms have increased the mobility of literature in the world. In the 21st century, reading is experiencing its ups and downs; nevertheless, it has not been deprived of its significance in culture. The development of new technologies cannot negatively impact reading: conversely, this development has become a carrier of reading culture and the medium that promotes this readership.
PL
Czy współczesne czytelnictwo przeżywa kryzys, a czytelnik jest „gatunkiem” zagrożonym? Czy rozwój nowoczesnych technologii informatycznych powoduje spadek czytelnictwa? Artykuł ma na celu przedstawienie relacji między książką a czytelnikiem, zagadnień dotyczących współczesnego czytelnictwa, a co za tym idzie kultury czytelniczej, oraz miejsca odbiorcy literatury i książki w społeczeństwie informacyjnym. Proces stawania się czytelnikiem rozpoczyna się już w dzieciństwie, a zainteresowania i nawyki czytelnicze zmieniają się wraz z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym. Normalizują się dopiero w dorosłym życiu. W artykule wykorzystano raporty Biblioteki Narodowej dotyczące stanu czytelnictwa oraz rozwoju rynku e-booków w Polsce. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, elektroniczna forma publikacji i nowe interfejsy platform do korzystania z e-booków zwiększyły mobilność w świecie literatury. W XXI wieku czytelnictwo przeżywa wzloty i upadki, jednak nie zostało pozbawione kulturowego znaczenia. Rozwój technologii nie jest w stanie zaszkodzić czytelnictwu, wręcz przeciwnie – stały się one nośnikiem kultury czytelniczej oraz medium, które je promuje.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
 • Biblioteka Narodowa. (2015). Działania na rzecz promocji czytelnictwa. Pobrano z: www.bn.org.pl/aktualnosci/834-dzialania-na-rzecz-promocji-czytelnictwa.html (dostęp: 16.03.2017).
 • Biblioteka Narodowa. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Warszawa. Pobrano z: www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf (dostęp: 02.02.2017).
 • Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. (2006). Konferencja w Bydgoszczy 18–19 IX. Materiały konferencyjne. Warszawa: Biblioteka Centralna.
 • Czy czytnik to urządzenie dla mnie? Pobrano z: https://ksiazka.net.pl/czy-czytnik-to-urzadzenie-dlamnie (dostęp: 14.03.2017).
 • Encyklopedia PWN. Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo,1007931.html (dostęp: 02.02.2017).
 • Gołębiewski, Łukasz. (2012). Gdzie jest czytelnik? Warszawa: Biblioteka Analiz.
 • Instytut Książki. (2015). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku – raport. Pobrano z: www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34998,stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2015-roku-raport-.html (dostęp: 14.03.2017).
 • Laskowska, Jolanta. (2011). E-book następca książki drukowanej. W: Beata Taraszkiewicz (red.). Książka elektroniczna: przyszłość czy przeszłość? (s. 52–70). Słupsk: Wydawnictwo SBP.
 • Sajko, Maria (red.). (2002). A–Z Mała encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tokarska, Anna (red.). (2013). Bibliotekarstwo. Nauka–Dydaktyka–Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Tubylewicz, Katarzyna, Diduszko-Zyglewska, Agata. (2015). Szwecja czyta. Polska czyta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.
 • Wesołowska, Urszula. (2013). Czytelnictwo dzieci i młodzieży – rola książek w życiu człowieka. Pobrano z: http://www.tnbsp.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:czytelnictwo-dzieci-i-modziey-rola-ksiki-w-yciu-czowieka&catid=50:referaty-artykuy&Itemid=64 (dostęp: 02.11.2016).
 • Wojciechowski, Jacek. (2000). Czytelnictwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojciechowski, Jacek. (2011). Odbiór komunikatów z Internetu i druku. Przegląd Biblioteczny, 3, s. 305–340.
 • Zasadzka, Zofia. (2011). Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe. Biuletyn EBIB, 4, s. 1–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.