PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

Przysłowie w świetle danych systemowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji obrazu przysłowia w polszczyźnie. Autor wychodzi od etymologii wyrazu przysłowie, a następnie analizuje informacje podawane w słownikach polszczyzny ogólnej – zarówno historycznych, jak i współczesnych – definicje leksykograficzne, derywaty słowotwórcze, utarte połączenia wyrazowe.
EN
The paper intends to outline a reconstruction of the linguistic picture of proverb in Polish. The author makes an overview of the information given in the dictionaries of both historical and modern Polish, i.e. etymology of the word przysłowie (proverb), its lexicographical definitions, word formation derivatives and idioms.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
 • Bartmiński, Jerzy. (1988). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Jerzy Bartmiński (red.). Konotacja (s. 169–183). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bartmiński, Jerzy. (2013). The cognitive definition as a text of culture. W: Adam Głaz, David Danaher, Przemysław Łozowski (red.). The linguistic worldview. Ethnolinguistics, cognition, and culture (s. 161–180). London: Versita.
 • Bartmiński, Jerzy. (2014). Narracyjny aspekt definicji kognitywnej. W: Dorota Filar, Dorota Piekarczyk (red.). Narracyjność języka i kultury (s. 99–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bartmiński, Jerzy, Niebrzegowska, Stanisława. (1994). Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Etnolingwistyka, 6, s. 95–143.
 • Bor SEJP = Boryś, Wiesław. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Chlebda, Wojciech. (2010). W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian. W: Wojciech Chlebda (red.). Etnolingwistyka a leksykografia (s. 7–20). Opole: Wydawnictwo UO.
 • Grochowski, Maciej. (1993). Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa: Zakład Semiotyki
 • Logicznej UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 • Ilustr SJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1999). Ilustrowany słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ISJP = Bańko, Mirosław (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kucała, Marian. (2000). Przysłowia i ich nazwy w polskich tekstach średniowiecznych. W: Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice (s. 204–210). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. Pierwodruk: (1974). Prace Filologiczne XXV, s. 420–425.
 • MSJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1993). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. (2007). Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • PSWP = Zgółkowa, Halina (red.). (2001). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 34. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 • SJP Dor = Doroszewski, Witold (red.). (1965). Słownik języka polskiego PAN. T. 7. Warszawa: PWN.
 • SJP Szym = Szymczak, Mieczysław (red.). (1979). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.
 • SL = Linde, Samuel Bogumił. (1807–1814). Słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa.
 • SP XVI = Mayenowa, Maria Renata, Pepłowski, Franciszek (red.). (2010). Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 34. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • SStp = Urbańczyk, Stanisław (red.). (1953–2002). Słownik staropolski. T. 7. Wrocław–Kraków .
 • SW = Karłowicz, Jan, Kryński, Adam Antoni, Niedźwiedzki, Władysław (red.). (1904). Słownik języka polskiego. T. 5. Warszawa.
 • SWil = Zdanowicz, Adam (red.). (1861). Słownik języka polskiego. T. 2. Wilno.
 • SWJP = Dunaj, Bogusław (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • USJP = Dubisz, Stanisław (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wąsińska, Kinga. (2015). Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.