PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

Maryla Wolska jako twórczyni liryki kobiecej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents Maryla Wolska’s life and work. The first part concerns the biography of Maryla Wolska in the context of her creative dilemmas which concerned the uncertainty of creating and publishing her lyrics. The second and third parts present affirmation of the femininity. In spite of her interesting and rich artistic work, Maryla Wolska is a forgotten poet today. Every poem has one feature – a feminist subject. The article outlines the biography and works of the woman-poet creating at the turn of the 19th and the 20th century, and explains the phenomenon of women’s lyric poetry based on her works.
PL
Artykuł przedstawia życie i twórczość jednej z młodopolskich poetek – Maryli Wolskiej. Pierwsza część dotyczy wątków biograficznych w kontekście dylematów pisarki, odnoszących się przede wszystkim do niepewności tworzenia i publikowania własnych dzieł. Część druga wyjaśnia zjawisko liryki kobiecej w oparciu o utwory Wolskiej, natomiast część trzecia przedstawia tematy feministyczne w wybranych lirykach pisarki. Wolska jest dziś poetką zapomnianą pomimo ciekawej i bogatej twórczości. Wszystkie utwory łączy jedna cecha – kobiecość. Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę oraz twórczość kobiety-poetki piszącej na przełomie XIX i XX wieku.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
 • Borkowska, Grażyna. (1995). Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie, 3/4 (33/34), s. 31–44.
 • Borkowska, Grażyna, Książek-Czermińska, Małgorzata, Phillips, Ursula. (2000). Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 • Cixous, Helene. (1993). Śmiech meduzy. Tłum. Anna Nasiłowska. Teksty Drugie, 4/5/6, s. 147–166.
 • Hutnikiewicz, Artur. (2008). Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Kozikowska-Kowalik, Lucyna. (1982). Wstęp. W: Kazimiera Zawistowska (red.). Utwory zebrane (s. 5–44). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kraskowska, Ewa. (1993). Kilka uwag na temat powieści kobiecej. Teksty Drugie, 4/5/6, s. 259–273.
 • Olech, Barbara. (2002). Marii Grossek-Koryckiej refleksje o kobietach i świecie kobiet. W: Jadwiga Zacharska, Marek Kochanowski (red.). Wiek kobiet w literaturze (s. 243–252). Białystok: Trans Humana.
 • Pawlikowski, Michał. (1914). O Maryli Wolskiej. Myśl Narodowa, 18, s. 214–217.
 • Podraza-Kwiatkowska, Maria. (2011). Dante – Rossetti – Maryla Wolska. Opowieść o pewnej ekfrazie. W: eadem. Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza (s. 181–195). Kraków: Universitas.
 • Ritz, German. (1999). Dyskurs płci w ujęciu porównawczym. Teksty Drugie, 5(58), s. 117–123.
 • Ritz, German. (2000). Modernistyczna liryka kobieca. Od „nagiej duszy” do duszy kobiety. Kobieca liryka i świadomość feministyczna w polskim modernizmie. Twórczość, 1, s. 57–80.
 • Sierotwiński, Stanisław. (1963). Maryla Wolska. Środowisko, życie, twórczość. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo PAN, Ossolineum.
 • Smyczyńska, Katarzyna. (2011). Kobiecy przepis na życie. „Babskie czytadła” w optyce feministycznej. W: Filip Pierzchalski, Katarzyna Smyczyńska, Maria Szatlach, Katarzyna Gębarowska (red.). Feminizm po polsku (s. 79–129). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Wolska, Maryla, Obertyńska, Beata. (1974). Wspomnienia. Warszawa: PIW.
 • Wolska, Maryla. (2003). Wiersze wybrane. Kraków: Universitas.
 • Wydrycka, Anna. (2006). Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894–1918. T. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.