PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

Konstruowanie wymiaru temporalnego wydarzeń w narracji na przykładzie "Próby opisania krajobrazu greckiego" Zbigniewa Herberta

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Narracje stanowią nieodłączną część ludzkiego życia; pełnią ważną funkcję współtworzenia indywidualnej i zbiorowej tożsamości, pozwalając na dzielenie się wiedzą zgromadzoną przez wspólnotę. Narracje mogą być przekazywane za pomocą wielu różnych, często mieszanych mediów. Niezależnie od zastosowanego środka przekazu pomagają tworzyć przestrzeń intersubiektywnie podzielanej wiedzy, wartości i przekonań wspólnoty. W przypadku narracji językowych konstruowanie znaczenia wymaga od czytelnika wykazania się zdolnością do empatii, rozumianej jako umiejętność przyjęcia punktu widzenia innego niż nasz własny. W tym sensie, dzięki narracjom, możemy nauczyć się przyjmowania perspektywy innego uczestnika wspólnoty. W artykule koncentrujemy się na sposobach organizacji narracji literackiej pod względem struktury czasoprzestrzennej przedstawianych zdarzeń. W szczególności interesuje nas sposób, w jaki Zbigniew Herbert konstruuje narrację w swoim eseju podróżniczym Próba opisania krajobrazu greckiego, gdzie warta uwagi jest czasoprzestrzenna segmentacja (wyodrębnianie) opisywanych zdarzeń.
EN
Narratives are integral to human lives. As a means of communication, they contribute to the formation of individual and collective identity: not only do narratives enable imparting information, but also help establish and maintain social bonds between community members. Regardless of the specific medium used, narratives help humans establish and maintain the realm of intersubjectivity by allowing to renounce the ego-centric, individual perspective and adopt the viewpoint from which the other comprehends the world. Thus, narratives facilitate the emergence of a shared framework of reference, promoting intersubjective temporal and spatial orientation. The paper address the issue of time conceptualisation in narratives. Specifically, the analysis presented in the paper uncovers specific time conceptualisation patters underlying the construction of narrative events in Zbigniew Herbert’s Attempt at a Description of the Greek Landscape..
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
 • Barsalou, Lawrence. (2016). Situated Conceptualization: Theory and Applications. In: Yann Coello, Martin H. Fischer (eds.). Foundations of Embodied Cognition. East Sussex, UK: Psychology Press.
 • Dancygier, Barbara. (2012). The Language of Stories: A Cognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Evans, Vyryan. (2007). A Glossary of Cognitive Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Fludernik, Monika. (2003). Chronology, Time, Tense and Experientiality in Narrative. Language and Literature, vol. 12 (2) (05/2003), pp. 117–134.
 • Herbert, Zbigniew. (1999). Diariusz grecki. Zeszyty Literackie, 68. Zeszyty Literackie: Warszawa–Paryż–Mediolan, pp. 42–62.
 • Herbert, Zbigniew. (2007). Collected Poems 1956–1998. Translated by Alissa Valles. London: Atlantic Books.
 • Herbert, Zbigniew. (2010). The Collected Prose 1948–1998. Translated by Alissa Valles. New York: Harper Collins.
 • Herbert, Zbigniew. (2014). Barbarzyńca w podróży. Warszawa: Zeszyty Literackie.
 • Horton, William. (2012). Shared Knowledge, Mutual Understanding and Meaning Negotiation. In: Hans-Jorg Schmid (eds.). Cognitive Pragmatics (pp. 375–404). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Jarniewicz, Jerzy. (2012). Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków: Znak.
 • Keen, Suzanne. (2006). A Theory of Narrative Empathy. Narrative, vol. 14, no. 3, pp. 207–236.
 • Radden, Günter, Dirven, René. (2007). Cognitive English Grammar. Amsterdam: John Benjamins.
 • Rembowska-Płuciennik, Magdalena. (2010). Narracyjne modele intersubiektywności. Teksty Drugie, 2010 (4), p. 73–87.
 • Sharifian, Fanad. (2016). Lingwistyka kulturowa. Etnolingwistyka, 28, pp. 31–57. DOI: 10.17951/et.2016.28.31.
 • Smith, Eliot, Collins, Elizabeth. (2010). Situated Cognition. In: Batja Mesquita, Lisa Feldman Barrett, Eliot Smith (eds.). The Mind in Context (pp. 126–145). New York: Guilford Press.
 • Stadnik, Katarzyna. (2015). Chaucer’s Choices. Through the Looking-Glass of Medieval Imagery. Lodz Studies in Language: Vol. 38. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brussels, New York, Oxford, Vienna: Peter Lang.
 • Stadnik, Katarzyna. (2016). Entering the World of the Sacred: Memory, Time and Space in John Paul II’s “Roman Triptych”. Horyzonty Wychowania, 36, pp. 67–86, DOI: 10.17399/HW.2016.153604.
 • Tversky, Barbara, Zacks, Joffrey, Hard, Bridgette (2007). The Structure of Experience. In: Thomas Shipley, Jeffrey Zacks (eds.). Understanding Events (pp. 436–464). Oxford: Oxford University.
 • Tversky, Barbara, Zacks, Jeffrey. (2013). Granularity in Taxonomy, Time, and Space. Motion Encoding in Language and Space. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199661213.003.0007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.