PL EN


2017 | 35 | 1 |
Article title

Geneza i wzory literackie poematu „Cztery pory życia ludzkiego” Juliana Ursyna Niemcewicza (w świetle przedmowy autora)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy poematu dydaktycznego Juliana Ursyna Niemcewicza pt. Cztery pory życia ludzkiego. Utwór powstał na początku XIX wieku, ale został opublikowany dopiero w 1973 roku. Rozważania rozpoczyna przypomnienie autorskiej przedmowy do poematu, która pozostaje w rękopisie, a zawiera cenne wskazówki interpretacyjne (np. literackie wzory). W dalszych partiach artykułu przedstawiona została problematyka czterech kolejnych części poematu: Dzieciństwo, Młodość, Wiek męski, Starość.
EN
The article concerns Julian Ursyn Niemcewicz’s didactic poem entitled Four Seasons of Human Life. The work was written at the beginning of the 19th century, but was not published until 1973. Considerations begin with reminding the author’s preface to the poem, which remains in a manuscript, and contains valuable interpretative guidelines (e.g. the literary models). In further parts the article presents the problems of four successive parts of the poem: Childhood, Youth, Manhood, Old Age.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-23
Contributors
References
  • Aleksandrowicz, Alina. (2002). Ogrody sybillińskie Juliana Ursyna Niemcewicza, W: (Jacek Wójcicki (red.), Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki (s. 217-229). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
  • Brzezina, Maria. (1973). „Cztery pory życia człowieka”. Poemat dydaktyczny J. U. Niemcewicza. Archiwum Literackie, 18: Miscellanea z doby Oświecenia 4, s. 369-375.
  • Kostkiewiczowa, Teresa. (1984) Cztery pory roku, W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (s. 13-96). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Kryda, Barbara. (1978). Nad „Archiwum Literackim” tom XVIII. Wiek Oświecenia, 3: Wokół problemów literatury i filozofii, s. 107-113.
  • Myrdek-Rak, Kamila. (2009). Nowe sposoby obrazowania losów człowieka w poematach Juliana Ursyna Niemcewicza z przełomu XVIII i XIX wieku. Orbis Linguarum, 34, s. 79-98 .
  • Niemcewicz, Julian Ursyn. (1959). Podróże po Ameryce 1791-1807. Z rękopisu wydała, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Antonina Wellman-Zalewska, red. Emil Kipa. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
  • Niemcewicz, Julian Ursyn. (1973). Cztery pory życia człowieka. Archiwum Literackie, 18: Miscellanea z doby Oświecenia 4, s. 376-477.
  • Niemcewicz, Julian Ursyn. Przemowa, W: Moje przemiany przez…. rkps. BN BOZ, sygn. 1056, k. 1-24v.
  • Zając, Grzegorz. (2015). Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.