PL EN


2017 | 35 | 2 |
Article title

"W zwierciadle mroczne i niejasne". Alternatywne quasi-biografie św. Pawła w lustrze filozofii (Jacob Taubes, Alain Badiou, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Emmanuel Carrère)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest znaczące przekształcenie kulturowego obrazu historycznej postaci w związku z ideologicznym wpływem dominujących na przełomie XX i XXI wieku mód kulturowych i ideologii. Tkwiąca w człowieku narracyjna skłonność jest zarazem potrzebą nieustannego korygowania znanych z historii opowieści o wybitnych dziejowych postaciach – ich osobowościach, motywacjach, czynach (swoisty retelling rekapitulizujący znane i weryfikowalne bądź mityczne ich losy).
EN
The topic of the article is the transition of the cultural picture of a historical figure in relation to the ideological influence of the dominant trends in culture and ideologies of the cusp of 20th and 21st centuries. An important point is the illustrative example which shows the determinations of such degrading-recreating tales: the inevitability of distortions, clouding of the root image. The example is Paul of Tarsus as a symbol of european culture and Western civilization on par with Homer, Plato, Octavian or Augustus. We're interested with the way Paul was perceived and depicted at the brink of modernity, at the beginning of the 20th century. Later we focus on the picture of Paul in late modernity and postmodernism. At first it is going to be a picture of philosophy which determines the intellectual and ideological trends of modernism. Not until we cover this ideological matrix can we go further to the only –  but very distinctive – literary picture, derivative of philosophy but enriched with personal contexts.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-05
Contributors
References
 • Agamben, G. (2009). Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Badiou, A. (2007). Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Przeł. J. Kutyła i P. Mościcki. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Carrère, E. (2016). Królestwo. Przeł. K. Arustowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Dick, P.K. (1996). Przez ciemne zwierciadło. Przeł. T. Jabłoński. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
 • Freud, Z. (1995). Mojżesz i monoteizm. Przeł. J. Doktór. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik”.
 • Kott, J. (1990). Szekspir Współczesny. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Mościcki, P. (2007). Poza zasadą partykularyzmu. Alain Badiou: Uniwersalność i myśl postsekularna. W: A. Badiou. Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Kraków: Korporacja Ha!art, s. 119–140.
 • Myers, T. (2009). Slavoj Žižek. Przeł. J. Kutyła. W: Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, s. 11–175. Redakcja Krytyki Politycznej (oprac.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Nietzsche, F. (1999). Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa. Przeł. G. Sowiński. Kraków: Wydawnictwo „Nomos”.
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Tysiąclecia: w przekładzie z języków oryginalnych. (1998). Poznań: Pallotinum.
 • Reinhard, K. (2007/2008). Paweł i teologia polityczna bliźniego. Przeł. P. Mościcki, Krytyka Polityczna, 14, s. 258–274.
 • Ricoeur, P. (1989). Zadanie hermeneutyki. Przeł. P. Graff. W: P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja (s. 191–223). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Rymkiewicz, J.M. (2016). Przez zwierciadło. Warszawa: Fundacja Evviva l’Arte.
 • Santner, E. (2013). Cuda się zdarzają: Benjamin, Rosenzweig, Freud i problem bliźniego. W: S. Žižek, E.L. Santner, K. Reinhard – Bliźni (s. 101–172). Przeł. E. Ulińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Santner, E. (2007). The psychology of Everyday Life Reflections on Freud and Rosenzweig. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Taubes, J. (2010). Teologia polityczna świętego Pawła. Wykłady wygłoszone w Ośrodku Badań Ewangelickiej Wspólnoty Studyjnej w Heidelbergu 23–27 lutego 1987 roku. Przeł. M. Kurkowska. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja.
 • Yourcenar, M. (2008). Pamiętniki Hadriana. Przeł. H. Szumańska-Grossowa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Žižek, S. (2006). Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Przeł. M. Kropiwnicki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.