PL EN


2017 | 35 | 2 |
Article title

Formalne właściwości "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza w ocenie krytyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zanalizowane zostały trzy aspekty dyskursku krytycznoliterackiego, jaki w latach 1891–1914 toczył się wokół powieści Henryka Sienkiewicza Bez dogmatu. Są to zagadnienia czysto formalne – typowość, modalność narracji oraz styl.
EN
The article presents choosen aspects of critical discure concerning Bez dogmatu by Henryk Sienkiewicz.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-05
Contributors
References
 • Antoniewicz, J.-B. (1892a). Bohater ostatniej powieści Sienkiewicza. Studium nad „Bez dogmatu”. Kraj, 8, s. 6.
 • Antoniewicz, J.-B. (1892b). Bohater ostatniej powieści Sienkiewicza. Studium nad „Bez dogmatu”. Kraj, 9, s. 6.
 • Bogusławski, W. (1931). H. Sienkiewicza „Bez dogmatu. Powieść współczesna”. W: K. Czachowski (red.). Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości. Warszawa: Gebethner i Wolff.
 • Chmielowski, P. (1891). Choroba woli. Ateneum, 1, s. 169-182.
 • Dzieduszycki, W. (1891a). Listy czytelnika. Gazeta Lwowska, 134, s. 2.
 • Dzieduszycki, W. (1891a, b). Listy czytelnika. Gazeta Lwowska, 134, s. 2; 140, s. 1.
 • Dzieduszycki, W. (1891b). Listy czytelnika. Gazeta Lwowska, 140, s. 1.
 • Ehrenberg, J.K. (1890). Z powodu powieści Sienkiewicza „Bez dogmatu”. Kurier Polski, 281, s. 1.
 • Górski, K.M. (1891). Najnowsza powieść H. Sienkiewicza. Biblioteka Warszawska, 1, s. 374-384.
 • Jaworski, S. (1993). Piszę, więc jestem. O procesie twórczym w literaturze. Kraków: Universitas.
 • Jeske-Choiński, T. (1891a). Powieści psychologiczne. Wiek, 26, s. 2.
 • Jeske-Choiński, T. (1891b). Powieści psychologiczne. Wiek, 27, s. 2.
 • Jeske-Choiński, T. (1891c). Powieści psychologiczne. Wiek, 28, s. 2.
 • Jeske-Choiński, T. (1891d). Powieści psychologiczne. Wiek, 29, s. 2.
 • Kenig, J. (1891a). Bez dogmatu. Powieść Henryka Sienkiewicza w trzech tomach. Niwa, 7, s. 109.
 • Kenig, J. (1891b). Bez dogmatu. Powieść Henryka Sienkiewicza w trzech tomach. Niwa, 8, s. 126.
 • Kozłowski, M.W. (1892). O dogmat. Ateneum, 4, s. 1-2.
 • Kozłowski, M.W. (1895). Manfred, hr. Henryk i Płoszowski jako przedstawiciele trzech pokoleń XIX stulecia. Ateneum, 4, s. 264-267.
 • Lutomski, B. (1892). Na czasie. Tygodnik Ilustrowany, 120, s. 242.
 • Lutomski, B. (1903). Niepotrzebni. Tygodnik Ilustrowany, 44, s. 863.
 • Marené, W. (1891). H. Sienkiewicz i jego ostania powieść. Dodatek Miesięczny Przeglądu Tygodniowego, 2, s. 176-177.
 • Morawski, M. (1890). Przegląd piśmiennictwa. Przegląd Powszechny, 28, s. 438-439.
 • Nitowski, J. (1891). Bez dogmatu. Bluszcz, 29, s. 228-230.
 • Paczoska, E. (1988). Krytyka literacka pozytywistów. Wrocław: Ossolineum.
 • Rz. [S.M. Rzętkowski]. (1891). Piśmiennictwo. Tygodnik Mód i Powieści, 11, s. 86-87.
 • Rz. [S.M. Rzętkowski]. (1891). Piśmiennictwo. Tygodnik Mód i Powieści, 11, s. 86-87.
 • Skrzycki [R. Dmowski]. (1891a). Bez dogmatu. Luźne notatki. I. Głos, 36, s. 428.
 • Skrzycki [R. Dmowski]. (1891b). Bez dogmatu. Luźne notatki. II. Głos, 37, 442.
 • Skrzycki [R. Dmowski]. (1891c). Bez dogmatu. Luźne notatki. III. Głos, 38, s. 452.
 • Skrzycki [R. Dmowski]. (1891d). Bez dogmatu. Luźne notatki. IV. Głos, 39, s. 462.
 • Starszewicz, L. (1901). „Bez dogmatu”. Kraj,11, s. 5.
 • Sztachelska, J. (2003). Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Sztachelska, J. (2003). Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Świętochowski, A. (1891). Ostatnie utwory H. Sienkiewicza. Prawda, 10, s. 117.
 • Tarnowski, S. (1895). Studia do historii literatury polskiej. T. 5. Henryk Sienkiewicz. Kraków: nakład autora.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_2_145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.