PL EN


2017 | 35 | 2 |
Article title

Człowiek końca XX wieku – poemat "Walentynki" Tadeusza Różewicza

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia krytyczne spojrzenie Różewicza na ulegający globalizacji świat. Podkreśla zjawisko zanikania racjonalnych źródeł poznawczych oraz wskazuje na sprawczą moc magii, stosowanej przez marketing. Odnosząc się do prac socjologów i politologów [Georg Ritzer, Jean Baudrillard oraz Benjamin Barber], interpretuje poemat autora Niepokoju [Walentynki (poemat z końca XX wieku)] jako reakcję człowieka na uczestnictwo w skonsumowanym świecie. Analiza tekstu ukazuje krytyczny stosunek do współczesnych mediów, nie wyzbyty jednak charakterystycznego Różewiczowi czarnego humoru. 
EN
The author of the article presents critical look of Różewicz at the globalization of the world. It emphasizes the disappearance of rational cognitive sources and points to the consequences of economic changes of the 20th century. She also identifies marketing as an industrial instrument to reach as many customers as possible, because the modern people used to satisfy spiritual needs with material goods, the effect of this action is astoundingly profitable. Referring to the work of sociologists and political analysts (such as George Ritzer, Jean Baudrillard, Benjamin Barber, Marshall Berman), the author interprets the poem entitled Valentine’s Day (poem from the end of the 20th century) as a human response to participation in the consumed world. The analysis of the text shows a critical attitude towards the contemporary media, but not without a witty sense of humor, typical to Różewicz’s writing.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-05
Contributors
author
References
 • Barber, B. (2009). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.
 • Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Sic!.
 • Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!.
 • Berman, M. (2006). „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków: Universitas.
 • Cieślak, R. (2013). Widzenie Różewicza. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Majchrowski, Z. (2002). Różewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Markowski, M.P. (2006). O reprezentacji. W: idem (red.). Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas.
 • Przybylski, R. (1966). Et in Arcadia ego: esej o tęsknotach poetów. Warszawa: Czytelnik.
 • Ritzer, G. (2009). Magiczny świat konsumpcji. Przeł. L. Stawowy. Warszawa: Muza.
 • Różewicz, T. (2008). Kup kota w worku. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Różewicz, T. (2015). Ostatnia wolność. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Różewicz, T. (2009). „Piękno jest okrutne…”. W: K. Czerni (oprac.). Zofia i Jerzy Nowosielscy. Korespondencja. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Różewicz, T. (1998). Głos Anonima. W: idem. Poezja (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Śląsk.
 • Różewicz, T. (1998). Zawsze fragment. Recycling. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Różewicz, T. (2002). Szara strefa. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Różewicz, T. (2012). to i owo. Wrocław: Biuro Literackie.
 • Różewicz, T. (2004). Wyjście. Wrocław: Biuro Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_2_157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.