PL EN


2017 | 35 | 2 |
Article title

Problemy i zjawiska społeczne w wybranych felietonach Piotra Choynowskiego ("Tygodnik Ilustrowany" 1928-1929)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski powieściopisarz i nowelista Piotr Choynowski był również autorem kilkudziesięciu felietonów opublikowanych na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1928–1929. Dzielił się w nich przemyśleniami dotyczącymi pracy literackiej, wspomnień z młodości czy bieżących wydarzeń mających miejsce w Warszawie, w kraju lub na świecie. Pisał o indywidualnych obserwacjach codziennego życia i nie bał się podejmować poważnych tematów związanych z problemami etycznymi, oświatowymi czy kulturalnymi w dwudziestoleciu międzywojennym. Felietony Choynowskiego miały nie tylko dostarczać czytelnikom rozrywki, ale także zwracać uwagę na aktualne problemy i skłaniać do refleksji.
EN
Polish novelist Piotr Choynowski was also the author of dozens of articles published in “Tygodnik Ilustrowany” in the years 1928–1929. He shared there his thoughts on literary work, memories of youth and discussed current events taking place in Warsaw, Poland or in the world. Although he wrote mainly about everyday life, he was also not afraid to engage in important topics related to ethics and educational or cultural issues in the interwar period. Feuilletons by Choynowski not only provided readers with entertainment, but also highlighted the current problems and prompted reflection.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-05
Contributors
References
 • Bachórz, J. (1994). Wstęp. W: B. Prus. Kroniki. BN I 285. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Choynowski, P. (1928a). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 1, s. 10.
 • Choynowski, P. (1928b). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 2, s. 34.
 • Choynowski, P. (1928c). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 8, s. 152.
 • Choynowski, P. (1928d). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 16, s. 308.
 • Choynowski, P. (1928e). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 17, s. 326.
 • Choynowski, P. (1928f). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 21, s. 398.
 • Choynowski, P. (1928g). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 24, s. 452.
 • Choynowski, P. (1928h). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 25, s. 470.
 • Choynowski, P. (1928i). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 27, s. 506.
 • Choynowski, P. (1928j). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 41, s. 758.
 • Choynowski, P. (1929a). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 7, s. 126.
 • Choynowski, P. (1929b). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 8, s. 146.
 • Choynowski, P. (1929c). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 11, s. 208.
 • Choynowski, P. (1929d). Kronika tygodniowa. Tygodnik Ilustrowany, 12, s. 227.
 • Chudziński, E. (2010). Felieton. Geneza i ewolucja gatunku. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Kraków: Universitas.
 • Czachowski, K. (1937). Choynowski Piotr. W: W. Kopczyńskie (re.). Polski słownik biograficzny (t. 3, s. 433–434). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Gabryś-Sławińska, M. (2016). Transport miejski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1928 (rekonesans). W: M. Święcicka, M. Peplińska (red.). Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Gabryś-Sławińska, M. (w druku). Praca w czasach Wielkiej Wojny na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. W: Praca ludzka. Lublin.
 • Gumkowski, M. (1991). Felieton. W: J. Bachórz, A. Kowalczykowa (red.). Słownik literatury XIX wieku (s. 260–264). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Królikowski, L. (2008). Szkolnictwo dawnej Warszawy. Rzecz o korelacji pomiędzy rozwojem miasta a szkolnictwem (Od połowy XVII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej). Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.
 • Mikosz, J. (2010). Rola dodatków kulturalnych prasy codziennej w procesie odbudowy państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. W: K. Stępnik, M. Rajewski (red.). Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nowakowski, J. (1972). Piotr Choynowski. Zarys monograficzny. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Wojtak, M. (2004). Felieton. Informacja zakamuflowana. W: M. Wojtak. Gatunki prasowe (s. 202–237). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_2_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.