PL EN


2018 | 36 | 2 |
Article title

Odrodzenie przez przemoc? Rodzina amerykańska w serialach Ray Donovan i Wielkie kłamstewka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zbadanie, jak mitologiczny motyw odrodzenia przez przemoc, który Richard Slotkin opisał jako „metaforę nadająca strukturę amerykańskiemu doświadczeniu”, jest wykorzystywany we współczesnej amerykańskiej kulturze popularnej. Artykuł przedstawia obrazy rodziny w dwóch amerykańskich serialach telewizyjnych: serialu kryminalnym Ray Donovan (2013–2018, Showtime) i miniserialu Wielkie kłamstewka (Big Little Lies, HBO, 2017). Analiza narracji w omawianych tekstach filmowych pokazuje, że oba twórczo wykorzystują motyw odrodzenia przez przemoc. Chociaż narracje te osadzone są w różnych założeniach ideologicznych i reprezentują inne gatunki telewizyjne, w obydwu najważniejszy temat to przemoc jako główna przyczyna kryzysów w rodzinie. Przedstawienie rodziny w serialu Ray Donovan zbudowane jest w obrębie paternalistycznego, neokonserwatywnego dyskursu. Obraz ten opowiada o losach bohatera, który skutecznie zajmuje się wybawianiem z kłopotów przedstawicieli bogatej i niemoralnej elity Los Angeles, ale który nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów swojej dysfunkcjonalnej rodziny. Wielkie kłamstewka to historia pięciu kobiet z północnej Kalifornii należących do ostentacyjnie liberalnej i postępowej elity społecznej. Każda z nich musi się jednak zmierzyć z poważnymi problemami rodzinnymi. Niniejsze badanie dowodzi, że choć narracje w obydwu serialach podporządkowane zostały tematowi odrodzenia przez przemoc, to ich wymowa znacznie się różni. Ray Donovan konsekwentnie pokazuje, jak bezowocne i nieskuteczne jest uciekanie się do przemocy w próbach uratowania rodziny. Narracja w Wielkich kłamstewkach, chociaż osadzona w progresywnym i liberalnym dyskursie, zdaje się wskazywać, że przemoc, jako kara za zło, może prowadzić do katharsis i odrodzenia.
EN
The aim of the paper is to assess the continuity of the mythical motifs of “regeneration through violence”, famously described by Richard Slotkin as “the structuring metaphor of the American experience”, in contemporary American popular culture. The article discusses the representations of family in two American television dramas: Showtime’s television crime drama series Ray Donovan (2013–2018) and HBO mini-series Big Little Lies (2017). The narrative analysis of the two shows reveals that both dramas creatively employ the theme of “regeneration through violence”. Although rooted in two different ideological foundations and different in their genres, both shows focus on violence as an underlining theme and the prime cause of the crises in the family. A model of the family framed within a paternalistic, neo-conservative discourse is offered in Ray Donovan. Its eponymous character is successful at solving problems of the LA rich and immoral elite, but hopeless in dealing with those created by his own  dysfunctional family. Big Little Lies tells the story of five women from northern California, members of an ostensibly liberal and progressive social elite, each of which is, however, troubled by the serious problems of their respective families. The analysis shows that although the narratives of both series are structured along the theme of “regeneration through violence”, their meanings are strikingly different from each other. Ray Donovan persistently points to the futility of the use of violence in its characters’ struggle to save and preserve the family, while the narrative of Big Little Lies, despite its progressive overtones, seems to imply that retributive violence can indeed have a cathartic and regenerative function.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-18
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
 • Vallée, J.-M. (prod.) (2017–2018). Big Little Lies (TV series). HBO.
 • Zuriff, B., Gordon, M., Biderman, A. (prod.) (2013–2018). Ray Donovan (TV series), seasons 1–6. Showtime.
 • BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
 • Castleberry, GL. (2014). Revising the Western: Connecting Genre Rituals and American Western Revisionism in TV’s Sons of Anarchy. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 14(3), pp. 269–278.
 • Durys, E. (2016). Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego (Cultural Dimension of American Cop Cinema). In: T. Domański (ed.), Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności (pp. 327–346). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Handley, W. (2002). Marriage, Violence, and the Nation in the American Literary West. New York: Cambridge University Press.
 • Lichtenfeld, E. (2004). Action Speaks Louder: Violence, Spectacle, and the American Action Movie. Westport & London: Prager.
 • Ligor, J. (2017). The Character of Anton Chigurh in the Coen Brothers No Country for Old Men as an Expression of Reflections on Evil and Violence. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 5, pp. 73–86.
 • Mattes, A. (2014). Action without Regeneration: The Deracination of the American Action Hero in Michael Mann’s Heat. Journal of Popular Film and Television, 42(4), pp. 186–194.
 • Purse, L. (2011). Contemporary Action Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Slotkin, R. (1973). Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600–1860. Middletown: Wesleyan University Press.
 • Slotkin, R. (1990). The Continuity of Forms: Myth and Genre in Warner Brothers’ The Charge of the Light Brigade. Representations, 29, pp. 1–23.
 • Slotkin, R. (2017). Thinking Mythologically: Black Hawk Down, the “Platoon Movie” and the War of Choice in Iraq. European Journal of American Studies, 12(2), pp. 1–18.
 • Tenga, A., Bassett, J. (2016) “You Kill or You Die, or You Die and You Kill”: Meaning and Violence in AMC’s The Walking Dead. The Journal of Popular Culture, 49(6), pp. 1280–1300.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2018_36_2_121-129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.