PL EN


2018 | 36 | 2 |
Article title

Magia, duchy i głosy w wybranych utworach Josepha Conrada.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł bada istotę magii, duchów i głosów w wybranych utworach Josepha Conrada, który niejednokrotnie czerpie inspiracje z nadnaturalnych zdarzeń – motywu często deprecjonowanego przez samego pisarza. W swoim dorobku artystycznym angielski autor  stworzył wiele złożonych osobliwości będących wyzwaniem w procesie interpretacji. Dlatego też główny cel artykułu sprowadza się do przedstawienia funkcji magii i zjaw w tekstach Conrada oraz  zobrazowania konkretnych tendencji i zależności w odniesieniu do  przedmiotu badań. Analiza umożliwia ukazanie podobieństw i różnic między różnorodnymi formami magii i istotami spirytualnymi  zaprezentowanymi w poszczególnych tekstach, jak również zarysowanie klasyfikacji omówionych zjawisk, które odzwierciedlają wielowymiarowy charakter artystycznego stylu Conrada.
EN
The paper examines various aspects of magic, ghosts and voices in selected works by Joseph Conrad who repeatedly drew on some unnatural occurrences, though they were frequently depreci­ated by the author himself. In his artistic output Conrad created many such complex figures that may pose a challenge in an interpretative process. Thus, the goal of this paper is to explore the functions of magical and spectral manifestations in Conrad’s writing in order to show certain tendencies that can be discerned while studying the subject matter. As a result of the given analysis it is possible to notice similarities and differences between manifestations of the supernatural presented in Conrad’s texts as well as to propose a classification of these phenomena, which reflects the multidimensional nature of Conrad’s artistic style.
Keywords
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-18
Contributors
References
 • BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
 • Conrad, J. (1972a). Karain: wspomnienie. Przeł. A. Zagórska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Conrad, J. (1972b). Laguna. Przeł. A. Zagórska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Conrad, J. (1972c). Nostromo. Opowieść z wybrzeża. Przeł. J. Korniłowiczowa. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 8. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Conrad, J. (1973a). Bestia. Opowieść gniewna. Przeł. K. Tarnowska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 11. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Conrad, J. (1973b). Smuga cienia. Wyznanie. Przeł. J.J. Szczepański. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 18. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Conrad, J. (1974). Gospoda dwóch wiedźm. Znaleziony rękopis. Przeł. M. Skibniewska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 17. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
 • Billy, T. (1997). A Wilderness of Words. Closure and Disclosure in Conrad’s Short Fiction. Lubbock: Texas Tech University Press.
 • Davies, L. (1996). Conrad and Potocki, a Speculation. W: W. Krajka (red.), Conrad and Poland (s. 179–194). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy
 • Jork: Columbia UP.
 • Davies, L. (2009). Uncanny Conrad: Home, Exile, Memory, and Communion with the Dead. Leviathan, 11.1, s. 105–17.
 • Davies, L. (red.). (2015). The Selected Letters of Joseph Conrad. Cambridge: CUP.
 • Gheorghiu, V.A. i in. (red.). (1989). Suggestion and Suggestibility. Theory and Research. Berlin: Springer–Verlag.
 • Hampson, R. (1992). Conrad and the Formation of Legends. W: K. Carabine, O. Knowles, W. Krajka (red.), Conrad’s Literary Career (s. 167–185). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Hay, S. (2011). A History of the Modern British Ghost Story. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Krajka, W. (1995). Joseph Conrad. Konteksty kulturowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Krajka, W. (1998). Making Magic as Cross-Cultural Encounter: The Case of Conrad’s “Karain: A Memory”. W: K. Carabine, O. Knowles, P. Armstrong (red.), Conrad, James and Other
 • Relations (s. 245–259). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.
 • Lothe, J. (1989). Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Paperbacks.
 • Modrzewski, S. (1993). Conrad a konwencje. Autorska świadomość systemów a warsztat literacki pisarza. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Moutet, M. (2006). Ghost Words: Negative Initiation and Poetic Enunciation in The Shadow-Line. W: J. Paccaud-Huguet (red.), Conrad in France (s. 149–175). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.
 • Orne, M., Hammer T., Gordon A. (2016). Hypnosis. W: Encyclopedia Britannica. Pobrano z: https://www.britannica.com/science/hypnosis (dostęp: 08.02.2018).
 • Texier-Vandamme, Ch. (2006). The Shadow-Line: Condensation, Line of Flight, and Fascination with Death. W: J. Paccaud-Huguet (red.), Conrad in France (s. 127–147). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.
 • Watts, C. (1982). A Preface to Conrad. Preface Books. Londyn–Nowy Jork: Longman.
 • Zgorzelski, A. (1984). O nowelach Conrada. Interpretacje. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2018_36_2_9-18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.