PL EN


2019 | 37 | 1 |
Article title

Z antroponimii Krajny. Imiona mieszkańców Nakła urodzonych w latach 1874–1875 (na podstawie akt Urzędu Stanu Cywilnego Nakło Miasto)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper examines the given names of people born in Nakło (south-east Krajna region) between 1874 and 1875. The anthroponymic material was extracted from the records of the Civil Registry Office of Nakło Miasto. The sources mentioned were written in German. In this paper, proper names of Catholics, Evangelic and Jewish people are analysed, with special focus on their etymology, frequency, and polyonymy. The aim is to show the similarities and differences in the anthroponymy of these groups. The analysis has shown that each religious group in Nakło in the 1870s, despite common onomasticon, established its own anthroponymic system.
PL
Przedmiotem artykułu są imiona osób urodzonych w Nakle (południowo-wschodnia Krajna) w latach 1874–1875. Materiał antroponimiczny został wyekscerpowany z akt Urzędu Stanu Cywilnego Nakło Miasto, prowadzonych w języku niemieckim. Analizie uwzględniającej etymologię i częstotliwość antroponimów, a także wieloimienność poddano imiona katolików, ewangelików i żydów. Ukazano podobieństwa i różnice w antroponimii wymienionych grup. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż każda grupa wyznaniowa w Nakle w latach 70. XIX wieku, mimo iż czerpała ze wspólnego zasobu imienniczego, rozwinęła swój własny system antroponimiczny.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Abramowicz, Zofia. (1993). Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985). Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
 • Abramowicz, Zofia. (2010). Antroponimia żydów białostockich. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Bubak, Józef. (1993). Księga naszych imion. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Duszyński-Karabasz, Henryk. (2018). Die Mehrnamigkeit in den Kirchenbüchern der orthodoxen Gemeinden von Ostkujawien und Dobriner Land an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung, Beihefte, 6, pp. 325–336.
 • Horyń, Ewa. (2009). Zjawisko wieloimienności na przykładzie miechowskich ksiąg urodzeń z lat 1918–1939. Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny, 11, pp. 271–278.
 • Jurczak, Stanisław, Trybuszewski, Henryk. (1999). Opracowanie historyczne. In: Atlas historyczny miast krajeńskich. Nakło nad Notecią. Nakło nad Notecią: Wydawnictwo Pagina.
 • Kołatka, Krzysztof. (2016). Ojkonimy świadectwem językowego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego dziedzictwa Krajny. In: Artur Gałkowski, Renata Gliwa (eds.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej (pp. 189–203). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kresa, Monika. (2013). Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Warszawa: Bel Studio.
 • Księski, Janusz. (1990). Nakło w okresie zaboru pruskiego. In: Jerzy Danielewicz (ed.), Nakło nad Notecią. Dzieje miasta i okolic w latach 1299–1989. Część I (pp. 160–208). Nakło nad Notecią: Krajeńskie Towarzystwo Kulturalne w Nakle.
 • Majewska, Ewa. (2018). Mehrnamigkeit in deutschen, niederländischen und flämischen Taufregistern des 19. Jahrhunderts in Bezug auf konfessionelle Unterschiede. Österreichische Namenforschung, Beihefte, 6, pp. 295–324.
 • Rudnicka-Fira, Elżbieta. (2013). Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Sergott, Anna. (2016). Nakło – Miasto Trzech Kultur. Szlak turystyczny śladem zabytków Nakła nad Notecią. Nakło nad Notecią: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
 • Umińska-Tytoń, Elżbieta. (2006). Imiona podwójne na tle tradycji imienniczej XX wieku (najnowsze tendencje). In: Alina Naruszewicz-Duchlińska, Mariusz Rutkowski (eds.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (pp. 120–127). Olsztyn: Instytut Języka Polskiego UWM.
 • Zierhofferowa, Zofia. (2007). Nakło nad Notecią. In: Kazimierz Rymut (ed.), Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany. Vol. VII Mą – N (p. 339). Kraków: Wydawnictwo Pandit.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_1_195-208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.