PL EN


2019 | 37 | 2 |
Article title

Pseudonimy na portalu randkowym. Analiza semantyczna wybranych nazw

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents online dating-site nicknames created by Polish-speaking users. After a theoretical introduction about comments on the functioning of dating sites, terminological considerations about the online nickname against other anthroponyms, and the presentation of the nicknames’ functions in relation to the current classification of the functions of literary works’ titles found in translation literature, the results of the study were presented, which included over 30,000 real names out of 1.3 million existing logins. The analysis has revealed that the classification proposed by Bechar-Israeli is still valid. Nicknames belong to the following main categories: pertaining to a person’s self: first names, character traits or physical appearance; related to literature, fairy tales, characters from films, plays, and television; named after famous people; related to flora and fauna; related to the medium, technology, computer names; containing play with language and typography; sex-related and provocative. The list of excerpted names contained a huge number of nicknames influenced by English or derived from anthroponyms.
PL
Celem artykułu jest analiza pseudonimów internetowych (nicków) tworzonych przez użytkowników polskiego portalu randkowego. Po wstępie teoretycznym obejmującym uwagi dotyczące funkcjonowania portali randkowych, rozważania terminologiczne na temat pseudonimu internetowego na tle innych antroponimów oraz przedstawieniu funkcji pseudonimów w nawiązaniu do obecnych w literaturze przekładoznawczej klasyfikacji funkcji tytułów dzieł literackich, zaprezentowano wyniki badania, któremu poddano ponad 30.000 realnych nazw spośród 1,3 mln istniejących loginów. Analiza semantyczna pozwoliła na wyodrębnienie następujących kategorii, nawiązujących do modelu zaproponowanego przez H. Bechar-Israeli: nazwy zawierające prawdziwe imię; związane z własną osobą; odnoszące się do medium, technologii i ich właściwości; związane z florą, fauną i obiektami nieożywionymi; wykorzystujące zabawy słowne; nawiązujące do postaci literackich, filmowych, bajkowych oraz do znanych osób; odnoszące się do seksu i prowokacyjne. Zgromadzony materiał potwierdził tezę o niewielkiej kreatywności bywalców portali randkowych, korzystających w akcie nominacji z dużą częstotliwością z derywowanych odatroponimicznie loginów zawierających dla odróżnienia liczebniki, jak również posługujących się w dużej mierze językiem angielskim.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bechar-Israeli, Haya. (1995). From to : Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(2). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00323.x
 • Cacioppo, John T., Cacioppo, Stephanie, Gonzaga, Gian C., Ogburn, Elizabeth L., VanderWeele, Tyler J. (2013). Marital satisfaction and break-ups differ across on-line and off-line meeting venues. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, pp. 10135–10140.
 • Chyrzyński, Tomasz. (2009). Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i anglojęzycznych – analiza porównawcza. Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, 5, pp. 117–130.
 • Cocks, Harry G. (2009). Classified: The Secret History of the Personal Column. London: Random House UK.
 • Czopek-Kopciuch, Barbara. (2004). Nick – nowa kategoria antroponimiczna?. In: Kazimierz Michalczewski (ed.), Współczesne odmiany języka narodowego (pp. 106–111). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Griscom, Rufus. (2002).Why are online personals so hot?. Wired Issues, 10. Downloaded from: https://www.wired.com/2002/11/why-are-online-personals-so-hot/ (access: 08.12.2018).
 • Hejwowski, Krzysztof. (2015). Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Miczka, Tadeusz. (2004). Globalizacja – Internet – kultura – tożsamość. In: Marek Sokołowski (ed.), Oblicza Internetu (pp. 164–179). Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.
 • Łobodzińska, Romana, Peisert Maria. (2003). Nazwy własne w przestrzeni wirtualnej. In: Maria Biolik (ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 644–653). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
 • Oronowicz, Wojciech, Jaśkowiak, Agnieszka. (2015). Historia internetowych portali randkowych. Downloaded from: https://www.researchgate.net/publication/282007393_Historia_internetowych_portali_randkowych_History_of_online_dating (access: 16.11.2018).
 • Siwiec, Adam. (2014). Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus. Roczniki Humanistyczne, (57)6, pp. 101–121.
 • INTERNET SOURCES
 • https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/jak-dobrac-pseudonim-w-sieci/z60nvgb (access: 29.12.2018).
 • https://sympatia.onet.pl/register.html (access: 28.12.2018).
 • https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sympatia-na-czele-serwisow-randkowych-w-dol-edarling-i-sympatiaplus-datezone-liderem-w-erotyce (access: 28.12.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_2_121-132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.