PL EN


2019 | 37 | 2 |
Article title

Nazwa własna a nazwa pospolita – dylematy z pogranicza chrematonimii

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject matter of the paper is the names of confectionery products which, as chrematonyms, belong to the category of proper names. The objective of the deliberations is to provide an answer to the questions in the area of onomastics: where is the borderline between proper names and common names and is it possible to determine this precisely? The properties of onyms, the specification of their (marketing-persuasive) function, as well as grammatical tests (a predicative and pronominal test) which the particular entities have undergone lead to the division of the product names into three groups: common names, common names with a differential marker, and proper names. There exist, however, borderline elements which can denote individual products in specific contexts, and a group of products with identical characteristics in other contexts.
PL
Przedmiotem artykułu są nazwy produktów cukierniczych, które jako chrematonimy sytuują się na pograniczu nazw własnych. Materiał wyekscerpowany został z różnych blogów kulinarnych, dostępnych w latach 2017–2018. Cel rozważań to odpowiedź na pytania z zakresu onomastyki, gdzie jest granica między nazwą własną a pospolitą i czy jest możliwe precyzyjne jej wyznaczenie. Analiza semantyczna onimów, określenie ich funkcji (marketingowo-perswazyjnej) i testy gramatyczne (test orzecznikowy i zaimkowy), którym poddano poszczególne jednostki, prowadzą do podziału nazw produktów na trzy grupy: nazwy pospolite, nazwy pospolite z członem dyferencjalnym i nazwy własne. Istnieją jednak elementy pograniczne, które w określonych kontekstach mogą oznaczać produkty indywidualne, a w innych grupę produktów o takich samych zespołach cech.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Âkovleva, Olʹga Evgentevna. (2006). Semioʹičeskie tipy progmatonimov іovremennogo russkogo âzyka (na materiale produktov pitaniâ). Novosibirsk. [Яковлева, Ольга Евгентевна (2006). Семиоьические типы прогматонимов іовременного русского языка (на материале продуктов питания). Новосибирск.] Downloaded from: https://www.dissercat.com/content/semioticheskie-tipy-pragmatonimov-sovremennogo-russkogo-yazyka-na-materiale-nominatsii-produ/read (access: 25.09.2019).
 • Badyda, Ewa. (2011). O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych. In: Maria Biolik, Jerzy Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 31–41). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. (2013). Nazwy potraw a marketing. Perswazyjne środki językowe we współczesnym nazewnictwie gastronomicznym. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, 9, pp. 85–108.
 • Gałkowski, Artur. (2008). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jaros, Violetta. (2011). Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych. In: Maria Biolik, Jerzy Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 215–233). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kaleta, Zofia. (2005). Teoria nazw własnych. In: Ewa Rzetelska-Feleszko (ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (pp. 15–36). Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Lech-Kirstein, Danuta. (2001). Kreacje nazewnicze w nazwach drinków. In: Maria Biolik, Jerzy Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 283–292). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Magda-Czekaj, Małgorzata. (2001). Czy nazwy herbat to chrematonimy?. In: Maria Biolik, Jerzy Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 311–318). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Mańczak, Witold. (2001). Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi?. In: Maria Biolik, Jerzy Duma (eds.), Chrematonimia jako fenomen współczesności (pp. 325–330). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Mrózek, Robert. (2006). Apelatywna sfera językowa a sfera onimiczna – przed- i poglobalizacyjny problem onomastyki. In: Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz (eds.), Onimizacja i apelatywizacja (pp. 153–163). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Rutkowski, Mariusz. (2003). Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. Onomastica, 48, pp. 239–254.
 • Rutkowski, Mariusz. (2005). Kilka uwag o konwencjach opisu wartości semantycznej nazw własnych. Onomastica, 50, pp. 99–110.
 • Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Tomasik, Piotr. (2016). Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Van, Mâo. (2010). Nazvaniâ russkih i kitajskih konditerskih izdelij v pragmalingvističeskom aspekte. Volgograd. [Ван, Мяо. (2010). Названия русских и китайских кондитерских изделий в прагмалингвистическом аспекте. Волгоград.] Downloaded from: http://cheloveknauka.com/v/324098/d#?page=1 (access: 25.09.2019).
 • Vlasova, Kseniâ Anatolʹevna. (2017). Znaki kulʹtury v naimenovaniâh konditerskih izdelij (na materiale naimenovanij konfet). Kazanʹ. [Власова, Ксения Анатольевна. (2017). Знаки культуры в наименованиях кондитерских изделий (на материале наименований конфет). Казань.] Downloaded from: http://www.dslib.net/russkij-jazyk/znaki-kultury-v-naimenovanijah-konditerskih-izdelij.html (access: 25.09.2019).
 • Zboralski, Marek. (1995). Nomen omen, czyli jak nazwać firmę i produkt. Warszawa: BUSINESS PRESS.
 • INTERNET SOURCES
 • https://kuchnia-marty.pl (access: 11.09.2018).
 • http://kuchnia.now.pl (access: 11.09.2018).
 • http://alba.blox.pl (access: 30.12.2018).
 • https://www.mojegotowanie.pl (access: 30.12.2018).
 • https://durszlak.pl/przepisy-kulinarne (access: 21.12.2017).
 • https://gotujmy.pl (access: 30.12.2018).
 • http://ilovebake.pl (access: 30.12.2018).
 • https://malacukierenka.pl (access: 30.12.2018).
 • https://smaker.pl (access: 21.12.2017).
 • http://www.slodkastrona.com (access: 30.12.2018)
 • https://swiatciast.pl (access: 30.12.2018).
 • https://www.mojewypieki.com (access: 30.12.2018).
 • https://polki.pl/przepisy/desery,szarlotka-ciasto-pachnace-jesienia,10079213,artykul.html (access: 11.09.2018).
 • https://culture.pl/pl/artykul/krotka-historia-polskich-deserow (access: 22.09.2018).
 • http://www.komplet.pl/artykuly/wuzetka-krolowa-warszawskich-kawiarni/ (access: 11.09.2018).
 • http://www.komplet.pl/artykuly/serniki-czy-aby-na-pewno-polskie (access: 22.03.2018).
 • http://o-smaku.blogspot.com/2013/10/sernik-nowojorski-oryginalny.html (access: 22.03.2018).
 • https://www.poezja-smaku.pl/sernik-japonski-najdelikatniejszy-z-sernikow (access: 12.09.2018).
 • https://smakiuczucie.blogspot.com (access: 30.12.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_2_143-154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.