PL EN


2019 | 37 | 2 |
Article title

Czy firmonimy można rozpatrywać w kontekście projektowym? Wprowadzenie do problematyki badań

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the author’s conclusions on firmonyms (chrematonyms) located in urban space, drawn partly on the basis of the object-oriented philosophy. The material in the form of photographs of shop signs was collected during the field exploration, mostly in Poznań. The design context of firmonyms is based on relevant communicative functions they fulfil as described in the theory of business communication (see Wacław Šmid). New design context, which, in the author’s opinion, should constitute a separate category in research on proper names that blend into our “urban (linguistic) landscape”, can be a starting point for conclusions concerning aesthetics, utility or simplicity of form and can underline marketing or linguistic assets as well as problems of onomastic texts. The author also presents another methodological suggestion based on the word-picture composition created in the 16th century, i.e. an emblem. It can be used in the onomastic-design aspect, using literary terms such as lemma, imago or subscription as components of the emblem, connecting the image with the text. The above-presented research problem shall be the scope of further studies in the field of marketing and design in its broad sense, bordering on onomastics.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kwestii dotyczących nazw firmowych (chrematonimów) umiejscowionych w przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem teorii zwrotu ku rzeczom. Materiał w postaci zdjęć szyldów został zebrany podczas eksploracji terenu, w przeważającej mierze w Poznaniu. Płaszczyzną do umiejscowienia ich w kontekście projektowym jest funkcjonowanie nazw własnych w kontekstach komunikacyjnych zaczerpniętych z teorii komunikacji biznesowej (por. W. Šmid). Nowy kontekst projektowy, który warto według autora wyodrębnić w badaniach związanych z nazwami firmowymi (firmonimy) w „pejzażu miejskim (językowym)”, prowadzi nie tylko do wniosków związanych z estetyką, użytkowością czy prostotą formy, ale także uwypukla marketingowe oraz językowe walory i problemy omawianych onimów. Autor ukazuje także jeszcze jedną propozycję metodologiczną, której podstawę stanowi powstała w XVI wieku kompozycja słowno-obrazkowa, jaką jest emblemat.Wykorzystać ją można w onomastyczno-projektowym aspekcie, stosując literaturoznawcze pojęcia, takie jak lemma, imago czy subskrypcja, jako składowe emblematu, łączące obraz z tekstem. Przedstawione zagadnienie jest jedynie wprowadzeniem do szerszych badań z pogranicza onomastyki, szeroko rozumianego marketingu i dizajnu, których wynik zostanie przedstawiony w formie oddzielnej monografii.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Domańska, Ewa. (2006). The Return to Things. Archaeologia Polona, 44, pp. 171–185.
 • Drenda, Olga. (2016). Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Gałkowski, Artur. (2015). Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej. In: Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf (eds.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji (pp. 579–592). Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.
 • Góral, Bogumiła. (2011). Czym jest pejzaż językowy (linguistic landscape)? In: Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki (eds.), Język w Poznaniu. Vol. 2 (pp. 41–59). Poznań: Wydawnictwo „Rys”.
 • Grabowski, Wojciech. (2017). Dizajn tamtych czasów. Warszawa: Wydawnictwo „Znak”.
 • Kozina, Irma. (2015). Polski dizajn. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 • Mrowczyk, Jacek, Dębowski, Przemek (eds.). (2011). Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Mrowczyk, Jacek, Kolesár, Zdeno (eds.). (2018). Historia projektowania graficznego. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Norman, Don. (2018). Dizajn na co dzień. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Papanek, Victor. (2012). Dizajn dla realnego świata. Łódź: Wydawnictwo „Recto Verso”.
 • Pelc, Janusz. (1973). Obraz – słowo – znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Rams, Dieter. (2014). Less but Better. Berlin: Gestalten.
 • Rezmer, Paulina. (2014). Neon Wilda wrócił na swoje miejsce. Downloaded from: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/neon-wilda-wrocil-na-swoje-miejsce-zdjecia-film,2474141,artgal,t,id,tm.html (access: 12.03.2019).
 • Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Siwiec, Adam. (2015). Funkcjonowanie nazw własnych w reklamie zewnętrznej (w warunkach komunikacji wizualnej). In: Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf (eds.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji (pp. 579–592). Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula.
 • Sudjic, Deyan. (2014). B jak Bauhaus. Alfabet współczesności. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Šmid, Wacław. (2010). Język reklamy w komunikacji medialnej. Warszawa: Wydawnictwo „CeDeWu”.
 • Wicha, Marcin. (2015). Jak przestałem kochać design. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • Wicha, Marcin. (2017). Reczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 • INTERNET SOURCES
 • https://icosweb.net/wp/wp-content/uploads/2019/05/ICOS-Terms-en.pdf (access: 20.11.2018).
 • http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/news,1194/szyldownik-czyli-jak-powinien-wygladac-szyld,117409.html (access: 12.12.2018).
 • https://www.ulepszpoznan.pl/portfolio/wzorcowy-szyld/ (access: 11.12.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_2_167-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.