PL EN


2019 | 37 | 2 |
Article title

Nazwy gildii w grze World of Warcraft

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the analysis are guild names created by players in the World of Warcraft MMORPG. Guilds are organizations that give structure to virtual micro-communities created in the game. Their names reflect the specific nature of the World of Warcraft gaming environment. The article discusses the names of Polish-speaking guilds in terms of their consistency with the world presented. Four types of onyms were distinguished: consistent with the Warcraft universe; referring to the game mechanics and the way the game is played; referring to players and their communities and taken from other areas of culture.
PL
Przedmiotem analizy są nazwy gildii tworzone przez graczy w grze MMORPG World of Warcraft. Gildie są organizacjami nadającymi strukturę wirtualnym mikrospołecznościom tworzonym w grze. W ich nazwach odbija się specyfika społeczności graczy w „World of Warcraft”. W artykule omówiono nazwy polskojęzycznych gildii ze względu na ich spójność ze światem przedstawionym. Wyróżniono cztery typy onimów: zgodne z uniwersum Warcrafta; nawiązujące do mechaniki gry i sposobu prowadzenia rozgrywki; odwołujące się do graczy i ich społeczności oraz zaczerpnięte z innych obszarów kultury.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Cieślikowa, Aleksandra. (1993). Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. In: Maria Biolik (ed.), Onomastyka literacka (pp. 33–39). Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
 • Domaciuk-Czarny, Izabela. (2015). Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Graf, Magdalena. (2015). Onimiczna polifoniczność współczesnego tekstu literackiego – nowe spojrzenie na funkcję intertekstualną. In: Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf (eds.), Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji (pp. 195–209). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Prajzner, Katarzyna. (2009). Tekst jako świat i gra: modele narracyjności w kulturze współczesnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. (2006). Nazwa własna jako tekst. Polonica, 26–27, pp. 299–317.
 • Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. (2012). Symbioza nazw, czyli o intertekstualności onimicznej. Slavia Occidentalis, 69, pp. 199–211.
 • INTERNET SOURCES
 • Blizzard. 23.08.2018. BATTLE FOR AZEROTH™ BECOMES FASTEST-SELLING WORLD OF WARCRAFT® EXPANSION EVER. Downloaded from: https://blizzard.gamespress.com/World-of-Warcraft#?tab=news (access: 30.12.2018).
 • Blizzard's Code of Conduct. Downloaded from: https://eu.battle.net/support/pl/article/42673 (access: 12.02.2019).
 • Czapliński, Jan. (2014). Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Entry ‘nerd’. Entry registration: 17.07.2014. Last update of the entry: 23.08.2016. Downloaded from: http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/nerd.html (access: 12.01.2019).
 • Darkelf. (2011a). Cykl wywiadów z gildiami: Accidentally. Published on: 26 June 2011, 5:10 p.m. Downloaded from: https://wowcenter.pl/Aktualne-Wiesci/586/Cykl-wywiadow-z-gildiami-Accidentally (access: 19.12.2018).
 • Darkelf. (2011b). Cykl wywiadów z gildiami: Signum. Published on: 20 June 2011, 7:45 p.m. Downloaded from: https://wowcenter.pl/Aktualne-Wiesci/583/Cykl-wywiadow-z-gildiami-Signum (access: 19.12.2018).
 • Darkelf. (2011c). Cykl wywiadów z gildiami: Hypnosis. Published on: 15 May 2011, 7:08 p.m. Downloaded from: https://wowcenter.pl/Aktualne-Wiesci/559/Cykl-wywiadow-z-gildiami-Hypnosis (access: 19.12.2018).
 • Wiedźmin Wiki. “Hanza”. Downloaded from: http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Hanza (access: 06.01.2019).
 • Wiedźmin Wiki. “Starsza Krew”. Downloaded from: http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Starsza_Krew (access: 16.01.2019).
 • Wowprogress. www.wowprogress.com (access: 04.01.2019).
 • Wowprogress The Exiled. 2019. “The Exiled” Guild. Downloaded from: https://www.wowprogress.com/guild/eu/burning-legion/The+Exiled (access: 30.01.2019).
 • Wowprogress The Seekers. 2019. “The Seekers” Guild. Downloaded from: https://www.wowprogress.com/guild/eu/burning-legion/The+Seekers (access: 17.02.2019).
 • Wowwiki. “Stay out of the fire”. Downloaded from: http://wowwiki.wikia.com/wiki/Stay_out_of_the_fire (access: 10.01.2019).
 • World of Warcraft Naming Policy. Downloaded from: https://eu.battle.net/support/pl/article/34530 (access: 12.02.2019).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_2_207-218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.